Schending beroepsgeheim mag bij partnergeweld

Vanaf 1 maart 2013 mogen artsen, advocaten, politiebeambten en andere personen die gebonden zijn door het beroepsgeheim het parket inlichten wanneer ze weet hebben van partnergeweld. Het Strafwetboek laat een schending van het beroepsgeheim toe in dat geval.

Parket inlichten bij partnergeweld

Personen met een beroepsgeheim die geconfronteerd worden met een (mogelijk) slachtoffer van partnergeweld mogen in de toekomst de Procureur des Konings daarvan op de hoogte brengen. Vanaf 1 maart 2013 laat artikel 458bis van het Strafwetboek een schending van het beroepsgeheim toe.

Momenteel is aangifte van (vermoedens) van partnergeweld door een dokter, hulpverlener, maatschappelijk assistent, advocaat, politiebeambte of een andere persoon met beroepsgeheim niet uitdrukkelijk toegelaten door het Strafwetboek. Wie dus toch spreekt, riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 100 tot 500 euro.

Schending van het beroepsgeheim mag vandaag wel al in een aantal uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij misdrijven t.a.v. minderjarigen (vb. seksueel misbruik) of misbruik van personen die kwetsbaar zijn t.g.v. hun leeftijd, zwangerschap, ziekte of lichamelijk/geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of bij een getuigenis voor een rechtbank of parlementaire onderzoekscommissie.

Feiten verminderen

Met de maatregel wil de regering het aantal feiten van partnergeweld terugdringen. Uit een rapport van het Instituut van gelijkheid van vrouwen en mannen, gepubliceerd in 2010, blijkt dat 15% van de Belgische vrouwen in de 12 maanden voorafgaand aan de publicatie, het slachtoffers was van partnergeweld. 12,5% van de respondenten verklaarde minimum 1 daad van geweld te hebben ervaren door een partner of een ex-partner gedurende het afgelopen jaar. Vrouwen blijken vaker dan mannen slachtoffer te zijn van ernstig en zeer ernstig partnergeweld.

In werking?

De wet van 23 februari 2012 treedt in werking op 1 maart 2013. Dat is de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, BS 26 maart 2012 (ed.2).

Zie ook
Strafwetboek. Art. 458 en 458bis
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, Parl. St. Kamer 2012, Verslag. nr. 53K1995/002.
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld, Par. St. Senaat 2012, verslag, nr. 5-30/4.