Binnenkort ecocombi's op onze wegen

Tussen 1 maart 2012 en 28 februari 2018 mogen de gewesten proefprojecten organiseren met zogenaamde ecocombi's of lange zware vrachtwagens (LZV). De voorwaarden en de technische vereisten voor vervoer met deze supertrucks staan op papier.

Ecocombi's in ons straatbeeld

De komende 6 jaar kunnen Vlaanderen, Brussel en Wallonië tests uitvoeren met zogenaamde ecocombi's. Deze vrachtwagencombinaties zijn 25,25 meter lang en mogen tot 60 ton vracht vervoeren, waar dit bij een ?gewone' vrachtwagen beperkt is tot 18,75 meter en 44 ton. De federale regering heeft de wegreglementering aangepast zodat de gewesten hun proefprojecten verder kunnen uitwerken.

Proeven in andere landen hebben uitgewezen dat superlange vrachtwagens tot ongeveer 30% aan CO2-uitstoot kunnen besparen ten opzichte van hun kleinere broertjes. Verder zouden ze onder meer ook zorgen voor brandstofbesparing en ontlasting van het wegtransport. De proefprojecten moeten uitwijzen of het gebruik van ecocombi's ook voor ons land nuttig en haalbaar is.

Vervoersvoorwaarden

Vergunning

Ecocombi's zijn alleen toegelaten op de openbare weg in het kader van een proefproject dat georganiseerd wordt door één of meer gewesten. Bovendien moeten de vervoersbedrijven eerst een schriftelijke vergunning hebben gekregen van de minister bevoegd voor wegverkeer of de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Zo'n vergunning is 2 jaar geldig. Na evaluatie kan ze hernieuwd worden. Ze geldt uiterlijk tot 28 februari 2018.

Bij een verkeersongeval of overtreding van de vervoersvoorwaarden kan de minister of de directeur-generaal de vergunning intrekken.

Rijbewijs chauffeur

Ook voor de bestuurder van een supertruck gelden strikte voorwaarden. Alleen wie al minstens 5 jaar een rijbewijs C+E bezit, mag ermee rijden. Bovendien mag de chauffeur geen verval van het recht tot sturen hebben of de voorbije 3 jaar hebben opgelopen.

Technische vereisten vrachtwagen

De totale lengte van de sleep (inclusief lading) mag maximum 25,25 meter lang zijn, de totale maximale massa bedraagt 60 ton. De toegelaten combinaties van voertuig, oplegger en aanhangwagens zijn beperkt. De slepen mogen over maximaal 2 draaipunten beschikken. De totale ruimte voor de lading moet minstens 18 meter zijn.

De trekkers van aanhangwagens of opleggers zijn van categorie N3, gedekt door een Europees proces-verbaal van goedkeuring en voldoen aan de minimale milieucategorie EURO V. De motor heeft een minimale kracht van 5kW per ton. De aanhangwagens en oplegger zijn voertuigen van categorie 03 of 04 en zijn gedekt tot een Europees proces-verbaal van goedkeuring. Verder zijn er nog voorwaarden voor het remsysteem, de voertuigmarkeringen, de bestuurbaarheid, de draaicirkel en het brandstofverbruik.

Ecocombi's mogen geen cruise control gebruiken, behalve een intelligente cruise control.

Verder zijn de voorschriften van het technisch voertuigreglement van toepassing.

Geen gevaarlijke goederen of levende dieren

De supertrucks mogen geen gevaarlijke goederen of vloeistoffen in tanks vervoeren. Ook het vervoer van levende dieren is verboden.

Niet bij slecht weer

Ecocombi's mogen niet op de openbare weg bij ijzel, sneeuw of weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter. Doen deze omstandigheden zich voor tijdens het transport, dan mag de chauffeur alleen verder rijden zonder zijn sleep.

Inhaalverbod

Ecocombi's mogen voertuigen die meer dan 50km/u rijden niet inhalen. Doen er zich incidenten of obstakels voor op de weg waarvoor toestemming werd verleend binnen het proefproject, dan moet de chauffeur zijn sleep ontbinden en achterlaten wil hij verder rijden.

Gedurende 6 jaar

Het KB van 19 maart 2012 is retroactief van toepassing vanaf 1 maart 2012. Op 28 februari 2018 treedt het buiten werking.

Bron: Koninklijk besluit van 19 maart 2012 betreffende langere en zwaardere slepen in het kader van proefprojecten, BS 28 maart 2012.

Zie ook
Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.
Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 13 augustus 1985.