Aangifte via Tax-on-web-ambtenaar: belastingplichtige ondertekent niet langer originele aangifte (art. 151 2° en 153 PW (I))

Een belastingplichtige kan zijn aangifteformulier laten invullen door een belastingambtenaar. Die vult de aangifte dan elektronisch in via Tax-on-web. Tot nog toe was de belastingplichtige dan verplicht om het originele ?papieren' aangifteformulier dat de belastingadministratie hem had toegestuurd, te dateren en te ondertekenen. Dat blijkt niet nodig want uiteindelijk wordt het formulier toch niet ingevuld en wordt het voor de rest niet meer gebruikt.

Vanaf het aanslagjaar 2012 moet de belastingplichtige niet langer het origineel aangifteformulier dateren en ondertekenen, maar moet hij wel één van de twee afdrukken van de gegevens die de belastingambtenaar in Tax-on-web heeft ingebracht, waarmerken, dateren en ondertekenen (nieuw lid 2, §2, art. 307 WIB 1992). Daarna kan de belastingplichtige die afdruk van de gegevens ofwel overhandigen aan de belastingambtenaar die hem heeft geholpen, ofwel opsturen naar het scanningscentrum.

Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie voor de belastingplichtige.

De originele ?papieren' aangifte moet ook niet meer bij de afdruk van de gegevens gevoegd worden die de belastingplichtige ofwel overhandigt aan de belastingambtenaar, ofwel opstuurt naar het scanningscentrum.

In werking

Deze nieuwe maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2012.

Bron: Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (ed. 3), 22.143 - art. 151, 2° en 153).