Opnieuw zomerse BOB-campagne

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) organiseert dit jaar voor de tweede keer een BOB-campagne tijdens de zomermaanden. Op 4 juni 2012 start de affichecampagne, van 2 juli tot 3 september lopen de terreinacties.

Net als de eindejaarscampagne van 2011 legt de zomerBOB de nadruk op de redenen die bestuurders motiveren om BOB te zijn. Want ook tijdens de zomermaanden is er nood aan een BOB. De talrijke BBQ's, tuinfeesten, terrasjes en andere evenementen brengen immers een verhoogd risico op alcoholgebruik met zich mee. Dat staat in een ministeriële omzendbrief van 14 mei 2012.

Van de politiediensten wordt verwacht dat ze meer controleren op rijden onder invloed van alcohol. Maar de omzendbrief legt geen streefcijfer vast voor het aantal controles. In tegenstelling tot de 200.000 beoogde controles tijdens de eindejaarscampagne van 2011. Tijdens de vorige zomercampagne nam de politie 170.970 ademtests af. 5,1 % van de geteste bestuurders had een alcoholgehalte van meer dan 0,5 ? (0,22 mg/l UAL).

Tijdens deze zomerBOB wordt van de politiediensten gevraagd dat ze

het principe ?botsen is blazen? toepassen;

de controles a-selectief uitvoeren op risicoplaatsen en -momenten;

aandacht besteden aan rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol. Bij een vermoeden van druggebruik overlopen ze de checklist;

aandacht besteden aan het dragen van de gordel zowel door bestuurder als passagiers, het correct gebruik van een kinderbeveiligingssysteem en het handenvrij gebruik van een gsm door de bestuurder tijdens het rijden;

de controles vooraf aankondigen in de media. Tijdens de controleperiode en achteraf moeten ze duidelijk over de resultaten communiceren.

De resultaten van deze campagne zullen opnieuw tweemaal geëvalueerd worden: de eerste evaluatieperiode loopt van 4 juni 2012 (06.00u) tot 2 juli 2012 (05.59u), de tweede periode start op 2 juli 2012 (06.00u) en stopt op 3 september 2012 (05.59u). Het BIVV zal twee persberichten verspreiden. Een eerste op 5 juli 2012, een tweede op 13 september 2012.

Bron: Ministeriële omzendbrief van 14 april 2012 houdende de campagne voor verkeersveiligheid : « Rijden onder invloed van alcohol - BOB », BS 23 mei 2012 (ed. 2).

Zie ook
Persbericht BIVV 13 september 2011, ?Bob-zomercampagne: meer dan 5 % van de bestuurders positief'.