Apotheker kan blijven kiezen tussen drie goedkoopste geneesmiddelen

Bij voorschriften op stofnaam en bij voorschriften voor antibiotica en antimycotica moet de apotheker de patiënt een goedkoop geneesmiddel afleveren. Een nieuw besluit garandeert dat de apotheker zeker kan blijven kiezen tussen minstens de drie goedkoopste geneesmiddelen. Ook na 1 juni 2012.

Vork van 5 procent

De apotheker moet, bij een voorschrift op stofnaam of bij een voorschrift voor een antibioticum of antimycoticum, een geneesmiddel kiezen dat behoort tot de groep van de goedkoopste geneesmiddelen. Men werkt met een vork van 5 procent. Daarin zit het geneesmiddel met de laagste vergoedingsbasis per gebruikseenheid. Alle geneesmiddelen waarvan de vergoedingsbasis niet meer dan 5% hoger ligt, krijgen ook een plaats in die groep van goedkoopste geneesmiddelen. Apothekers kunnen ook een van die geneesmiddelen afleveren.

Minstens drie geneesmiddelen

Wanneer in de groep van goedkoopste geneesmiddelen niet minstens drie verschillende geneesmiddelen zitten, kan de apotheker kiezen voor het geneesmiddel met de laagste, de op een na laagste of de op twee na laagste prijs. Dus ook wanneer de prijs van dat geneesmiddel meer dan 5 procent duurder is dan het goedkoopste. Hij kan dus kiezen tussen drie geneesmiddelen. En het is in principe alleen bij die drie geneesmiddelen dat de ziekteverzekering zal tussenkomen.

Die regeling was oorspronkelijk enkel voorzien tot eind mei 2012. Vanaf 1 juni 2012 zou ze verstrengd worden: de apotheker zou dan maar de keuze hebben tussen de twee goedkoopste geneesmiddelen. Maar hier stapt men nu vanaf. Wanneer binnen de groep van de goedkoopste geneesmiddelen er niet minstens drie geneesmiddelen zitten, kan de apotheker blijven kiezen - door uitbreiding van de korf - tussen de drie goedkoopste geneesmiddelen.

Ter info

De geneesmiddelen worden, om de groep van de goedkoopste geneesmiddelen te bepalen, gegroepeerd per molecule, per sterkte en per verpakkingsgrootte.

Op de website van het Riziv vindt men de geneesmiddelen terug die tot de groep van de goedkoopste specialiteiten behoren. Ook de geneesmiddelen die - door uitbreiding van de korf tot minimaal drie geneesmiddelen - tot de goedkoopste behoren, vindt men daar terug.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 12 juni 2012 treedt in werking op 1 juni 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 12 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, BS 22 juni 2012

Zie ook:
Koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, art. 94