Accijnzen op sigaretten en roltabak stijgen (art. 39 en 40 PW)

Op 1 juli 2012 stijgen de accijnzen op sigaretten en op roltabak. Deze verhoging werd overeengekomen tijdens het begrotingsconclaaf van begin maart 2012. De accijnsverhoging gebeurt via een verhoging van de bijzondere accijns omdat dit een uitsluitend Belgische accijns is.

Sigaretten

Voor sigaretten verhoogt zowel de ad valorem-bijzondere accijns als de specifieke bijzondere accijns.
Op 1 juli 2012 stijgt de ad valorem-bijzondere accijns op sigaretten met 0,13%. Hij bedraagt dan 6,70% van de kleinhandelsprijs vastgesteld door de minister van Financiën.
De specifieke bijzondere accijns op sigaretten die hier te lande worden uitgeslagen, bedraagt vanaf 1 juli 2012 9,3581 euro per 1.000 stuks. Dat betekent een stijging met 0,32 euro per 1.000 stuks.

Roltabak

Op 9 januari 2012 werd de specifieke bijzondere accijns op ?rooktabak van fijne snede door het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak' al verhoogd van 7,9160 euro per kilogram tot 9,5000 euro per kilogram. Op 1 juli 2012 stijgt de specifieke bijzondere accijns opnieuw. Dit keer met 1,5000 euro per kilogram. Het nieuwe tarief bedraagt dan 11,0000 euro per kilogram.

Naast deze verhoging van de specifieke bijzondere accijns zal ook de mimumzegel voor elke verpakking rooktabak verhoogd worden met 0,20 euro. Deze maatregel zal via een uitvoeringsbesluit opgenomen worden in de ?tabel van de fiscale kentekens' die in bijlage bij het ?MB van 1 augustus 1994 over het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak' zit.

Met deze tweede verhoging nemen de accijnzen op roltabak toe van 41,2% op de verkoopprijs eind 2011 tot 44,2% vanaf juli 2012.

In werking

Deze maatregel treedt in werking op 1 juli 2012.

Bron: Programmawet van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012, 35.784. - art. 39 en 40

Zie ook:
Wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, BS 16 mei 1997 - art. 3, §1, 2° b) en §3.