Rookmelders in huurwoningen toch maar verplicht vanaf 2013

Het decreet van 1 juni 2012 voert een verplichting in om rookmelders te installeren in huurwoningen. In nieuwe woningen en grondig gerenoveerde woningen bestond die verplichting al. Het decreet bepaalt ook dat de verplichting zal ingaan ?op een door de Vlaamse regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2013?. Het decreet laat dus toe dat de verplichting vroeger ingaat.
Een besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2012 geeft de huurders en verhuurders eindelijk zekerheid: het decreet van 1 juni 2012 zal op 1 januari 2013 in werking treden, en geen dag vroeger.

Dit betekent dat er rookmelders moeten geïnstalleerd zijn in alle woningen die na 31 december 2012 nieuw op de huurmarkt worden aangeboden.

Voor bestaande huurcontracten treedt de verplichting geleidelijk aan in werking. Het eerst komen de oudste huurwoningen aan de beurt. Voor recente woningen kan het uitstel oplopen tot 6 jaar. Nu de datum van inwerkingtreding vastligt, staat ook vast wanneer de verplichting exact ingaat. Huurcontract afgesloten vóór 1 januari 2013 Gebouwd Verplicht vanaf sociale huurwoning vóór 1950 1 januari 2014 sociale huurwoning 1950-1970 1 januari 2015 sociale huurwoning 1970-1980 1 januari 2016 sociale huurwoning vanaf 1980 1 januari 2017 andere woning die als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd vóór 1945 1 januari 2016 andere woning die als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd vanaf 1945 1 januari 2019

Zowel de huurder als de verhuurder zijn bij de nieuwe verplichting betrokken. De huurder, omdat hij de rookmelders moet aankopen en moet (laten) plaatsen; de huurder, omdat hij de rookmelders moet onderhouden en de batterijen tijdig moet vervangen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft de uitrusting met rookmelders, BS 6 augustus 2012.

Zie ook:
? Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, BS 13 juli 2012 (art. 4 en art. 8 van het Decreet op de Rookmelders).