Zelfde verkeersbelastingstarieven in de 3 gewesten

De FOD Financiën heeft zopas de tarieven voor de verkeersbelasting bekendgemaakt die sinds 1 juli 2012 van toepassing zijn in het Brusselse en het Waalse Gewest. Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, publiceerde eerder al de tarieven voor het Vlaamse Gewest. Vlabel nam in 2011 de inning van de verkeersbelasting over van de federale fiscus, maar beide instanties hanteren nog altijd dezelfde basisbedragen en hetzelfde indexeringsmechanisme, zodat de geïndexeerde tarieven identiek zijn in de drie gewesten.

Bron: Inning en Invordering. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2012, BS 9 augustus 2012 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest).

Zie ook:
? Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 11 en artikel 97sexies van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2012, BS 25 juni 2012; en err. BS 3 juli 2012 (Vlaams Gewest).