Korte gevangenisstraffen pas vanaf 1 september 2013 voor strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) blijven voorlopig alleen bevoegd voor de uitvoering van ?zwaardere straffen'. Normaal gezien kwamen daar op 1 september 2012 de straffen met een uitvoerbaar gedeelte van 3 jaar of minder bij. Maar die uitbreiding wordt nu voor de derde keer uitgesteld bij gebrek aan budget. Ditmaal tot (uiterlijk) 1 september 2013. Tot dan blijft de minister van Justitie bevoegd?

? en blijft de ministeriële omzendbrief van 17 januari 2005 van toepassing. Daarin staat dat straffen van drie jaar of minder niet meer in de gevangenis worden uitgevoerd. Straffen van onder de 6 maanden worden in principe niet uitgevoerd. Straffen van 3 jaar worden automatisch herleid tot een derde en omgezet in elektronisch toezicht. Korte gevangenisstraffen worden op dit moment dus maar zelden uitgevoerd. Als de SURB's de taak van de minister overnemen, zal dat in principe wel het geval zijn. Naast geldtekort blijft ook de overbevolking in de gevangenissen hiervoor een probleem.

Samen met het uitstel voor de strafuitvoeringsrechtbanken wordt logischerwijs ook de inwerkingtreding van de wet op de strafuitvoering voor de korte gevangenisstraffen verschoven naar (uiterlijk) 1 september 2013.

De wet van 3 augustus 2012 treedt in werking op 23 augustus 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft, BS 13 augustus 2012.

Zie ook
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006. (wet op de strafuitvoering, art. 109).
Meer info; (Interne) Omzendbrief nr. 1771 van 17 januari 2005. Voorlopige invrijheidstelling. Op website FOD Justitie- Informatie en publicaties - Omzendbrieven.
Wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, BS 15 juni 2006. (wet strafuitvoeringsrechtbanken, art. 51).
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft, Parl. St. Kamer 2012, nr. 2357/002.