Hogere inkomensgrenzen voor (deels) kosteloze juridische bijstand

Via de juridische tweedelijnsbijstand kunnen mensen met een laag inkomen (gedeeltelijk) gratis een beroep doen op een advocaat. Vanaf 1 september 2012 gelden nieuwe inkomensgrenzen.

Alleenstaanden Volledige kosteloosheid max. 928, euro netto/maand Gedeeltelijke kosteloosheid tussen 928 en 1.191 euro netto/maand Gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste Volledige kosteloosheid max. 1.191 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste Gedeeltelijke kosteloosheid tussen 1.191 en 1.454 euro netto/maand + 15% van het leefloon per persoon ten laste

Op dit moment liggen de bedragen nog op 907, 1.165 en 1.423 euro per maand.

Let op, wie recht heeft op een gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand betaalt sinds 1 september 2011 een eigen bijdrage aan de advocaat in de kosten van de bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand. Concreet betaalt men het verschil tussen de netto-inkomsten en de bedragen van de inkomensgrenzen voor volledig kosteloze juridische bijstand. Er geldt wel een minimum van 25 en een maximum van 125 euro. De advocaat voegt het ontvangstbewijs van de betaling bij het dossier.

Bron: Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen, BS 24 augustus 2012 (ed.2).

Zie ook
Koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, BS 24 december 2003.
Koninklijk besluit van 31 augustus 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, BS 8 september 2011 (art.2).