Loongrenzen 2013 volgens Arbeidsovereenkomstenwet

De loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet worden elk jaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2013 zijn de geïndexeerde bedragen in euro:

Wettelijk bedrag Geïndexeerd bedrag 2012 Geïndexeerd bedrag 2013 16.100 31.467 32.254 19.300 37.721 38.665 32.200 62.934 64.508

De loongrens van 32.254 euro wordt gebruikt bij het scholingsbeding, bij de berekening van de opzeggingstermijnen, bij de tegenopzeg, bij het concurrentiebeding en bij het toekennen van sollicitatieverlof (art. 22bis, 65, 82, 84, 85, 86/2 en 104 van de Arbeidsovereenkomstenwet).

De loongrens van 38.665 euro bepaalt de duur van de proeftijd (art. 67).

De loongrens van 64.508 euro is van belang voor de opzeggingstermijn, de duur van de tegenopzeg, het concurrentiebeding en het arbitragebeding (art. 65, 69, 82, 84 en 86/2).

Bron: Aanpassing op 1 januari 2013 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 23 oktober 2012

Zie ook:
? Aanpassing op 1 januari 2012 van de koonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 22 november 2011.
? Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS (art. 22bis, art. 65, art. 67, art. 69, art. 82, art. 84, art. 85, art. 104 en art. 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet).