Binnenkort elektrische taxi's in Brussels straatbeeld

Binnenkort rijden in Brussel allicht voor het eerst elektrische taxi's rond. Het besluit met het juridische kader verscheen vandaag in het Staatsblad, binnenkort volgt de oproep tot kandidaten. In de eerste fase gaat het om maximaal 30 voertuigen.

Vergroening openbaar vervoer

Brussel werkt hard aan de vergroening van zijn openbaar vervoer. Een proefproject met elektrische taxi's vormt daarin een van de laatste nieuwe acties. Het is de bedoeling dat de eerste voertuigen begin 2013 in het straatbeeld verschijnen. Ze zullen eruit zien als gewone taxi's, maar krijgen wel een specifiek logo. Geïnteresseerde bedrijven zullen zich binnenkort kandidaat kunnen stellen. Aan welke voorwaarden ze moeten voldoen, staat in een besluit van 21 juni 2012.

Aanvraagcriteria

Bedrijven die een vergunning willen om met elektrische taxi's rond te rijden in Brussel, moeten in de eerste plaats voldoen aan de algemene voorwaarden voor de exploitatie van een taxidienst en de specifieke criteria voor het aanbieden van ?gewone? taxi?s. Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag gelden ook een aantal bijkomende criteria:

de theoretische autonomie (bereik) van het voertuig zoals vermeld door de constructeurs;

het koffervolume;

het engagement van de aanvrager om elektrische laadpalen te voorzien (zelf of door andere exploitanten) en de waarborg dat deze palen de batterijen snel opladen;

de mate waarin de aanvrager kan garanderen dat de voertuigen worden opgeladen op een plaats die elk gebruik van de openbare weg uitsluit en op een manier dat er geen gevaar is voor het publiek;

het engagement van de aanvrager om tijdens het eerste jaar een maandelijks en daarna trimestrieel werkingsverslag te bezorgen aan de Directie Taxi?s binnen Mobiel Brussel. De verslagen vermelden onder meer de uitgevoerde en geweigerde ritten, het aantal oplaadbeurten, de oplaadplaatsen, de oplaadtijden en de opbrengsten.

De aanvrager zal op elk element afzonderlijk worden gescoord. De regering zal de wegingcoëfficiënten en puntenverdeling samen publiceren met de oproep tot kandidaten.

Alleen elektrische reservevoertuigen

Wie een vergunning krijgt, moet ook effectief een elektrisch voertuig aanbieden aan zijn klanten. Wanneer dit voertuig tijdelijk onbruikbaar is door een ongeval, een ernstig mechanisch defect, brand of diefstal mag de exploitant een reservevoertuig inzetten. Dit mag alleen een elektrisch aangedreven voertuig zijn. Hij moet het gebruik van een vervangwagen doorgeven aan Mobiel Brussel. Bovendien moet het reservevoertuig onder meer dezelfde dienstverlening garanderen als het onbeschikbare voertuig, ingeschreven zijn als reservevoertuig bij Mobiel Brussel, links vooraan een identificatiekaart bevatten met de vermelding ?reserve' en rechts vooraan de identificatieplaat van het onbeschikbare voertuig dat het vervangt. Elektrische voertuigen mogen alleen definitief vervangen worden door andere elektrische voertuigen.

Weigeren klanten wanneer afstand niet haalbaar is

In principe moeten taxichauffeurs iedereen die wil vervoerd worden meenemen als hun taxi vrij is. Chauffeurs van elektrische taxi's mogen echter weigeren om een klant op te pikken wanneer de afstand van hun rit de autonomie van het voertuig overschrijdt.

Deze mogelijkheid komt bovenop de bestaande weigeringsgronden. Zo mogen taxichauffeurs nu al beslissen om een dronken klant niet mee te nemen. Een rit weigeren is verplicht wanneer een chauffeur zich met zijn taxi op minder dan 100 meter van een taxistandplaats bevindt waar één of meer voertuigen staan te wachten op klanten.

In werking?

Het besluit van 21 juni 2012 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding en is daarom van toepassing vanaf 16 november 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het is nu wachten op de publicatie van het bericht tot oproep van kandidaten. Brussels minister van Vervoer, Brigitte Grouwels had dit initieel gepland voor september. Die deadline werd echter niet gehaald.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 betreffende elektrische taxi's, BS 6 november 2012 (ed.1).

Zie ook
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen, BS 2 oktober 2003. (art. 6)
Ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, BS 1 juni 1995. ln10809 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, BS 3 mei 2007. (art. 28, §1)
Persbericht Brussels minister van Vervoer, Brigitte Grouwels, ?Volgend voorjaar eerste elektrische taxi?s in Brussel'.
Beleidsplan 2011-2014 ?Taxi naar de toekomst? van Brussels minister van Vervoer, Brigitte Grouwels.