Vlabel wil aanslagbiljetten elektronisch versturen (art. 6 en 21 DB FIN)

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) wil in de toekomst zijn aanslagbiljetten elektronisch versturen naar de belastingschuldigen en zal daarvoor één (of meerdere) elektronische platform(en) ter beschikking stellen Dat staat in het nieuwe decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting (DB FIN).

De belastingschuldige zal zelf moeten aangeven dat hij zijn aanslagbiljet wil ontvangen ?via een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt?. De aanbieding via deze procedure geldt als rechtsgeldige kennisgeving van het aanslagbiljet.

Momenteel verzendt Vlabel de aanslagbiljetten onder gesloten omslag, via bPost. Om te besparen op de portkosten, wil de Vlaamse Belastingdienst in de toekomst zijn aanslagbiljetten elektronisch versturen.

Als Vlabel de aanslagbiljetten elektronisch kan aanbieden, zullen ook de betalingsgegevens, zoals het rekeningnummer van de belastingplichtige en de gestructureerde mededeling, automatisch kunnen overgenomen worden in de betalingsopdracht via pc-banking. De belastingschuldigen maken immers nogal wat fouten bij het manueel invoeren van die betalingsgegevens, waardoor Vlabel de betaling niet automatisch aan het juiste kohierartikel kan toewijzen.

Bovendien opent de elektronische verzending van de aanslagbiljetten ook perspectieven om de aanslagbiljetten gegroepeerd te versturen naar specifieke belastingschuldigen.

Deze bepaling van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting treedt in werking op 27 november 2012.

Bron: Decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting, BS 26 november 2012 (art. 6 en 21 DB FIN).

Zie ook:
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting, Vl. Parl, Parl.St., nr. 1723 (2011-2012) 1, 3 september 2012.