Bevolkingscijfers voor zetelverdeling Kamer gepubliceerd

De bevolkingscijfers die de komende 10 jaar als basis dienen voor de zetelverdeling in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn op 27 november 2012 in het Staatsblad verschenen. Het gaat om alle inwoners die op 28 mei 2012 waren ingeschreven in het Rijksregister.

Meer dan 11 miljoen inwoners

De 150 zetels in de Kamer worden verdeeld over de kieskringen. Het aantal zetels per kieskring is niet gelijk, maar varieert met de bevolking van de kieskring. Hoe meer mensen er wonen, hoe meer zetels er zijn. De bevolkingscijfers van elke kieskring worden om de 10 jaar vastgesteld door een volkstelling. De resultaten moeten steeds binnen de 6 maanden na de telling worden bekendgemaakt via een KB. Dat gebeurde het laatst op 28 mei 2002 (resultaten 1 oktober 2001).

Op 28 mei 2012 volgde daarom een nieuwe telling. Die dag werd akte genomen van het aantal natuurlijke personen ingeschreven in het Rijksregister. België telde dan 11.044.712 inwoners. Daarvan waren er 1.140.898 Brusselaars, 6.356.108 Vlamingen en 3.547.706 Walen.

Verdeling per kieskring

Voor de verkiezing van de Kamer zijn er 11 kieskringen. Die vallen samen met de provinciegrenzen, behalve voor de kieskringen Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde. Elke kieskring bestaat uit één of meer administratieve arrondissementen. In het KB van 19 november 2012 zijn de bevolkingscijfers van elk arrondissement en elke stad of gemeente in dat arrondissement apart weergegeven.

Na elke volkstelling kan het aantal zetels per kieskring aangepast worden. De uiteindelijke verdeling op basis van de nieuwe cijfers zal vóór maart 2013 via een KB worden bekendgemaakt. De nieuwe indeling wordt toegepast vanaf de eerstvolgende algemene verkiezingen.

In werking?

Het KB van 19 november 2012 treedt in werking op 7 december 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 19 november 2012 tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren, BS 27 november 2012.

Zie ook
Grondwet (art. 63 §3, tweede lid).
Bericht ?Nationaal Instituut voor de Statistiek Cijfers van de werkelijke bevolking, per gemeente, op 1 oktober 2001', BS 28 mei 2012 (ed.2).