Vlaanderen geeft 12 miljoen euro voor heraanleg Antwerpse kaaien en andere stadsvernieuwingsprojecten

De Vlaamse regering kent in 2012 meer dan 12 miljoen euro toe aan 4 grootscheepse stadsvernieuwingsprojecten: de heraanleg van de Scheldekaaien in Antwerpen (3,5 miljoen euro), de herontwikkeling van de UCO-site in Gent (3,5 miljoen), de opwaardering van de wijk Waregem-Zuid (2,7 miljoen) en het Overleie-project in Kortrijk (2,5 miljoen).
Zes steden krijgen ook nog eens een kleinere conceptsubsidie om de haalbaarheid te kunnen aftoetsen van een groot stadsvernieuwingsproject.

12 miljoen euro aan projectsubsidies

De subsidiepot voor de stadsvernieuwingsprojecten wordt dit jaar verdeeld over Antwerpen, Gent, Waregem en Kortrijk.
Gent krijgt het geld voor de herontwikkeling van de 11 hectare grote UCO-site. Mét de complimenten van de jury: ?De jury wenst uitdrukkelijk haar waardering uit te spreken over de aanwending van de site door de stad en de expliciete keuze om de sociale economie te ondersteunen en op te waarderen tot een volwaardige en toekomstgerichte economische partner.? Gent wil immers een aantal sociale economiebedrijven samenbrengen in de leegstaande UCO-gebouwen. Die clustering biedt volgens de jury een belangrijke meerwaarde. De herontwikkeling van het gebied moet ook een hefboom zijn voor de achterliggende Bloemekenswijk. Derde element in de herontwikkeling is het natuur- en landschapsherstel.
Gent kreeg eerder al een conceptsubsidie voor hetzelfde project.

Antwerpen mag het subsidiegeld gebruiken om van de Scheldekaaien een groene fiets- en wandelboulevard te maken van het noorden naar het zuiden van stad. Op maat van de aanpalende wijken.

Het West-Vlaamse Waregem wil de wijk Waregem-Zuid een duidelijker identiteit geven en wil inzetten op meer open ruimte.
De stad kreeg eerder al een conceptsubsidie voor dit project.

Vierde in de rij is het West-Vlaamse Kortrijk, dat zijn Overleie-wijk wil ontwikkelen tot een aantrekkelijke stadsbuurt met goede verbindingen naar het centrum.

6 keer 60.000 euro aan conceptsubsidies

Daarnaast krijgen ook nog eens 6 steden een conceptsubsidie van elk 60.000 euro om de haalbaarheid van een stadsvernieuwingsproject te bestuderen of om bijkomende begeleiding te financieren. Het gaat om:

Geel, met het project Omgeving Nieuwstraat;

Eeklo, met de HARTwijk;

Aalst, met ®echteroever; en

Leuven, met Stadspoort Bodart.

Antwerpen passeert 2 keer langs de kassa: eenmaal voor het project Nieuw Zuid, en een keertje voor het project Parkloods in het Park Spoor Noord.

Hefboomfunctie vereist

Elk jaar krijgen de Vlaamse steden de gelegenheid om subsidies aan te vragen voor stadsvernieuwingsprojecten. Een jury selecteert de meest kwaliteitsvolle projecten en verdeelt het budget over de kandidaten. De voorkeur gaat uit naar ?bijzondere stadsvernieuwingsprojecten'. Dat zijn projecten die een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke gebouwde ruimte, koppelen aan initiatieven van samenlevingsopbouw, en die dat verwezenlijken door coproductie tussen private en publieke partners.
Nieuw is dat de jury voortaan ?aanbevelingen' formuleert en dat in het toewijzingsbesluit expliciet staat dat de steden rekening dienen te houden met die aanbevelingen.

De volgende 35 steden kunnen een project indienen voor een project- of conceptsubsidie: Aalst, Aarschot, Antwerpen, Brugge, Brussel (bij monde van de Vlaamse Gemeenschapscommissie), Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Kortrijk, Leuven, Lier, Lokeren, Mechelen, Mol, Oostende, Oudenaarde, Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde en Waregem.
In 2011 vielen Genk, Lokeren, Leuven en (alweer) Gent in de prijzen. Dat jaar gingen de conceptsubsidies naar 5 steden: Antwerpen (nogmaals), Herentals, Mechelen, Sint-Niklaas en Vilvoorde.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2012, BS 4 december 2012.

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2011, BS 10 november 2011.