Kosten voor openbaarmaking jaarrekening geïndexeerd

De kosten voor publicatie van de jaarrekening van een onderneming worden elk jaar geïndexeerd. De Nationale Bank heeft zopas de tarieven voor 2013 bekendgemaakt.

Openbaarmaking

De openbaarmakingskosten bedragen vanaf 1 januari 2013, in euro, zonder btw:

Volledig schema Wijze van neerlegging 2012 2013 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 268,80 276,30 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 319,00 327,80 Neerlegging op papier 324,50 333,60

Verkort schema Wijze van neerlegging 2012 2013 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 61,40 63,10 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 111,60 114,70 Neerlegging op papier 117,10 120,40

De ondernemingen zijn verplicht om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen. Neerlegging op papier is alleen nog toegelaten voor buitenlandse vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV's) naar buitenlands recht, en voor ondernemingen met een omzet van maximum 500.000 euro (excl. btw).
Als de jaarrekening via het internet wordt neergelegd, gebeurt de betaling online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving. Jaarrekeningen op papier kunnen alleen betaald worden met een overschrijving.

Jaarrekeningen die wezenlijke fouten bevatten, moeten opnieuw neergelegd worden. Wezenlijke fouten kunnen alleen voorkomen in jaarrekeningen in pdf of in papieren jaarrekeningen. Een jaarrekening die online wordt neergelegd als xbrl-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt niet door het valideringsprogramma.
Voor een verbeterde jaarrekening betaalt u:

Verbeterde jaarrekening Wijze van neerlegging 2012 2013 / 61,40 63,10

Neerlegging

Naast de openbaarmakingskosten zijn er nog 4 andere elementen die de uiteindelijke neerleggingsprijs mee bepalen. Dat zijn:

de bekendmakingskosten voor de publicatie in de ?Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad? van de mededeling van de neerlegging van de jaarrekening;

de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);

de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en Controlecomité op de Onafhankelijkheid van de Commissaris (ACCOC); en

de btw (21%).

Ondernemingen die hun jaarrekening te laat neerleggen, riskeren een boete die kan oplopen tot 1.200 euro.

Bron: Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 5 december 2012 (openbaarmakingskosten in 2013).

Zie ook:
? Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 2 december 2011 (openbaarmakingskosten in 2012).
? Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001 (art. 173 e.v. KB/W.Venn.).
? Wetboek van Vennootschappen (art. 101 W.Venn.).