Balanscentrale publiceert nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening

De Balanscentrale van de Nationale Bank van België heeft een nieuwe versie van de modellen voor de neerlegging van de jaarrekeningen op haar website geplaatst. Dat blijkt uit twee berichten die op 5 december 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn.

Balanscentrale

De modellen zijn gratis beschikbaar op de website van de balanscentrale. Het gaat om volgende standaarddocumenten:

?Volledig model van jaarrekening? en ?Verkort model van jaarrekening? voor ondernemingen.

?Volledig model van jaarrekening? en ?Verkort model van jaarrekening? voor verenigingen en stichtingen.

Ondernemingen

De meeste ondernemingen gebruiken het standaardmodel om hun jaarrekening op te maken. Het gaat om 98% van de neerleggingsplichtige ondernemingen. Grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen gebruiken het volledig model. Het verkort model geldt voor niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen.

Of een onderneming als groot moet worden beschouwd, hangt af van het al dan niet overschrijden van de ?groottecriteria' in het Wetboek van vennootschappen.

Uitzonderlijk zullen ondernemingen een specifiek schema moeten gebruiken. Dit is het geval voor verzekeringsondernemingen, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. Ondernemingen die een geconsolideerde jaarrekening opmaken kunnen dit doen volgens het model dat de Nationale Bank van België (NBB) samen met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft uitgewerkt.

Verenigingen

De grote en zeer grote verenigingen en stichtingen moeten hun jaarrekening bij de nationale bank neerleggen. Meestal moeten ze hiervoor de standaardmodellen gebruiken. Het volledig model voor zeer grote verenigingen en stichtingen, en het verkort model voor grote verenigingen en stichtingen. Ook hier gelden groottecriteria.

Sommige verenigingen en stichtingen zijn daarentegen door de bijzondere aard van hun activiteiten onderworpen aan een specifieke wetgeving. Ze hebben een jaarrekeningenschema dat afwijkt van de standaardmodellen.

Vergelijking

Wanneer we de modellen van 2011 en 2012 vergelijken, dan noteren we volgende wijzigingen in het volledig model van de jaarrekening voor ondernemingen (met verwijzing naar de betrokken secties):

VOL 5.5.2 ? Vervanging van ?richtlijn 68/151/EEG? door ?richtlijn 2009/101/EG?;

VOL 5.13 ? Toevoeging van een extra punt ?Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen? (vermelding van call- en putopties, CBN-advies 2012/7 );

VOL 6 ? Opdeling van de staat van de tewerkgestelde personen volgens het geslacht van de werknemers;

VOL 6 ? Code 341: vervanging van ?brugpensioen? door ?werkloosheid met bedrijfstoeslag?.

In het verkort model worden volgende secties aangepast:

VKT 5.2.2 ? Vervanging van ?richtlijn 68/151/EEG? door ?richtlijn 2009/101/EG?;

VKT 5.7 ? Toevoeging van een extra punt ?Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen? (vermelding van call- en putopties, CBN-advies 2012/7 ).

In het volledig model van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen (met verwijzing naar de betrokken secties) noteren we volgende wijzigingen:

VOL-vzw 4.12 ? Toevoeging van een extra punt ?Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen? (vermelding van call- en putopties, CBN-advies 2012/7 );

VOL-vzw 5 ? Opdeling van de staat van de tewerkgestelde personen volgens het geslacht van de werknemers;

VOL-vzw 5 ? Code 341: vervanging van ?brugpensioen? door ?werkloosheid met bedrijfstoeslag?.

In het verkort model wordt enkel volgende sectie aangepast:

VKT-vzw 4.6 ? Toevoeging van een extra punt ?Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen? (vermelding van call- en putopties, CBN-advies 2012/7 )

In de marge kunnen we er tot slot op wijzen dat de balanscentrale op 4 december 2012 het nieuwe model voor de sociale balans heeft gepubliceerd. Die balans bevat specifieke informatie over het personeelsbestand.

Bron: Nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening" en "Verkort model van jaarrekening" voor ondernemingen opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 5 december 2012

Bron: Nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening voor verenigingen" en "Verkort model van jaarrekening voor verenigingen" opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 5 december 2012