Fietsstraat krijgt officieel verkeersbord

Sinds 13 februari 2012 is het concept ?fietsstraat' officieel opgenomen in de Wegcode. Vandaag, ruim 10 maanden later, zijn ook de officiële verkeersborden er om het begin en het einde van de straat aan te duiden. De regering koos uiteindelijk voor een blauw aanwijzingsbord met daarop ?fietsstraat' (in het wit) en de afbeeldingen van een wagen (in het rood) en een fietser (in het wit). Bij het einde van een fietsstraat komt hetzelfde bord met daarop een brede rode band. De vermelding van ?fietsstraat' is echter niet verplicht.

Het KB van 4 december 2012 dat de 2 nieuwe borden in de wegcode opneemt had er strikt genomen al op 13 augustus 2012 moeten zijn, 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet van 10 januari 2012. Het duurde echter langer voor de gewesten het federale ontwerp aanvaarden.

Nu de officiële borden er zijn, moeten de verkeersborden die tot nog toe in ons straatbeeld de fietsstraten aangaven, worden vervangen. Het KB van 4 december 2012 treedt alvast in werking op 27 december 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende het signaleren van de fietsstraat, BS 17 december 2012 (ed.1).

Zie ook
Wet van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement, BS 3 februari 2012.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975. (wegcode)