In 2013 geen Kyotobijdrage op elektriciteitsfacturen

Ook in 2013 betaalt u geen Kyoto-toeslag op uw elektriciteitsverbruik. De bijdragen aan dat fonds zijn al opgeschort sinds 1 april 2012.

De Kyotobijdrage is normaal gezien één van de componenten van de federale bijdrage op het elektriciteitsverbruik, maar de regering besliste dat die bijdrage in 2013 exact ?0 euro' zal bedragen. De regering wil zo beletten dat de elektriciteitsfacturen te veel zouden stijgen.

Elk jaar heft de overheid een federale bijdrage op het elektriciteitsverbruik. Die bijdrage wordt verrekend op de factuur en bestaat uit verschillende componenten, zoals de bijdrage aan het Kyotofonds, maar ook een bijdrage aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), een bijdrage voor het Denuclearisatiefonds, enzovoort.

De bijdrage aan het Kyotofonds wordt nu op nul gezet. Er was eerder al bepaald dat de bijdrage aan de OCMW's voor financiële steunverlening op het vlak van energie, in 2013 en 2014 op het niveau van 2012 zou blijven.

Bron: Koninklijk besluit van 10 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, BS 17 december 2012.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 24 april 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen, BS 30 april 2012 (Kyoto-component in 2012).