Jongste fiscale verzamelwet ?degradeert' belastingaftrekken

In de vierde editie van het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012 verscheen een ?wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen'. Het is niet de eerste fiscale diversebepalingenwet van dit jaar en het wordt misschien ook niet de laatste.

De nieuwe wet is bijna volledig gewijd aan de belastingverminderingen. Zij wijzigt enerzijds de bestaande belastingverminderingen, onder meer voor de PWA-cheques, de renovatie van woningen in het kader van het positief grootstedelijk beleid, of de beveiliging tegen inbraak.

Belangrijker is echter dat zij diverse aftrekken omvormt naar belastingverminderingen, en dat is financieel veel minder interessant. De volgende aftrekken worden bijvoorbeeld het slachtoffer van deze ?degradering': de aftrek voor giften, voor bezoldigingen van een huisbediende, voor kinderoppas, of voor het onderhoud en restauratie van monumenten en landschappen.

Tot slot voert de wet nog enkele losse ingrepen door. Zoals een wijziging van de jaarlijkse bijdrage die verzekeringsmaatschappijen verschuldigd zijn aan de FSMA. Een herkwalificatie van de vergoedingen voor het plaatsen van zendmasten tot diverse inkomsten. En een opheffing van de discriminatie tussen dividenden en interesten van buitenlandse oorsprong, en dito inkomsten van Belgisch origine.

De jongste wet houdende fiscale en financiële bepalingen bevat een keur aan data van inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2010, vanaf 12 januari 2009, vanaf aanslagjaar 2012, vanaf 1 januari 2012, vanaf 1 juli 2012, vanaf aanslagjaar 2013, of vanaf aanslagjaar 2014?. Er is geen lijn in te trekken.

Bron: Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012.