Maximumprijs voor basisbankdienst stijgt naar 14,84 euro

In 2013 mogen de banken tot 14,84 euro aanrekenen voor het leveren van de verplichte basisbankdienst. In 2012 was dat nog maximum 14,51 euro.

Op grond van de wet van 24 maart 2003 en het uitvoerings-KB van 7 september 2003 zijn de kredietinstellingen verplicht een minimale dienstverlening te verlenen aan iedereen die daarom vraagt. Die mimimumservice bestaat uit de mogelijkheid om:

een zichtrekening te openen en te beheren waarop men niet in het rood kan gaan;

een aantal overschrijvingen uit te voeren;

doorlopende betalingsopdrachten te geven;

facturen te domiciliëren;

in België een bedrag in contanten te storten of een cheque op de rekening te laten zetten;

geld af te halen; en

op regelmatige basis rekeninguittreksels te krijgen.

De banken mogen daarvoor een vergoeding aanrekenen, die wettelijk beperkt is tot 12,62 euro per jaar. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, op basis van het indexcijfer van november, en bedraagt in 2013 dus 14,84 euro.

De bank kan de basisbankdienst weigeren als de cliënt al een zichtrekening heeft. Als hij voor meer dan 6.000 euro heeft staan op één of meerdere rekeningen. Als hij kredietovereenkomsten gesloten heeft voor meer dan 6.000 euro. Of als hij veroordeeld werd voor oplichting, misbruik van vertrouwen, frauduleus faillissement, valsheid in geschrifte of witwassen.

Bron: Bericht; Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 15 september 2003 (maximumprijs voor de basisbankdienst in 2013).

Zie ook:
Bericht; Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS15 december 2011 (maximumprijs voor de basisbankdienst in 2012).