Hogere sociale uitkeringen sinds 1 december 2012

De meeste sociale uitkeringen zijn deze maand met 2 procent gestegen omdat de spilindex is overschreden. Die overschrijding komt er ondanks een sterke terugval van de inflatie. In januari worden de ambtenarenwedden aangepast.

De geïndexeerde bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, zijn al verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 2012. Ze zijn van kracht sinds 1 december 2012. Nu wordt daar nog een lijstje met sociale uitkeringen aan toegevoegd. Hier en daar noteren we een overlapping.

Zoals gewoonlijk verschijnen de nieuwe bedragen met enige vertraging in het Belgisch Staatsblad. In de lijst zien we aangepaste bedragen in volgende takken van de sociale zekerheid:

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Pensioenen

Gezinsbijslag

Arbeidsongevallen

Beroepsziekten

Asbestfonds

Faillissementsuitkering voor zelfstandigen

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Leefloon

Spilindex

Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste 4 maanden bedroeg in november 119,70 punten. Daardoor werd de spilindex, die 119,62 punten bedraagt, overschreden. De volgende spilindex bedraagt 122,01 punten.

Het stijgingstempo van de consumptieprijzen is in november opmerkelijk sterk afgenomen, blijkt uit cijfers van de FOD Economie. De inflatie vertraagde tot 2,26 procent, tegenover 2,79 procent in oktober. De jaar-op-jaarklim van de gezondheidsindex, die een aantal schadelijke producten uitsluit, daalt ook stevig, van 2,49 naar 2,17 procent.

Vooral prijsdalingen voor aardolieproducten, vakantiedorpen en vers fruit verklaren de minder forse stijging van de levensduurte. Ondanks die scherpe daling werd de spilindex zoals verwacht wel overschreden. De vorige overschrijding van de spilindex vond plaats in januari dit jaar.

Bron: Officieel bericht (sociale uitkeringen), BS 24 december 2012

Zie ook:
? Omzendbrief van 1 december 2012. Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 december 2012, BS 11 december 2012
? Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2012, BS 30 november 2012