Méér informatie op energieprestatiecertificaat

Een ministerieel besluit van 21 december 2012 voert een nieuw model van energieprestatiecertificaat (EPC) in voor woongebouwen. Het nieuwe model moet vanaf 15 januari 2013 gebruikt worden.

Als we het nieuwe model vergelijken met de oude versie, dan zien we dat de rubriek met aanbevelingen om het energieverbruik te verminderen, veel diepgaander is uitgewerkt.

Het nieuwe model bevat bovendien 4 extra bladzijden waarop de energiedeskundige de exacte meetgegevens moet vermelden, zodat controle achteraf mogelijk is.

Daarnaast zijn er nog enkele kleine aanpassingen. Zo geeft het nieuwe model wat meer informatie over wát het ?primair energieverbruik' van een woning nu precies inhoudt. Het model gebruikt consequent de term ?besparingsmogelijkheden' in plaats van ?energiekosten'. En de energiedeskundige verklaart niet langer dat de gegevens op het EPC overeenstemmen met de werkelijkheid, maar wel dat zijn informatie overeenstemt ?met de door de Vlaamse overheid vastgestelde werkwijze?.

Het nieuwe model is van toepassing vanaf 15 januari 2013.

Op 11 januari 2013 - dat is op de dag van publicatie van het nieuwe model -, om 22u 's avonds om precies te zijn, lanceert het Vlaams Energieagentschap een nieuwe versie van de software waarmee het energieprestatiecertificaat wordt opgesteld. Het VEA verwacht dat de installatie van de nieuwe EPACT-software verschillende dagen zal duren. De nieuwe versie zou pas operationeel zijn op 22 januari. Tot zolang kunnen er géén EPC?s opgemaakt worden. Het agentschap engageert zich alvast om niet op te treden tegen eigenaars die in die periode geen EPC hebben of die niet voldoen aan de verplichting om de energiescore van de woning te vermelden in de advertenties voor het te huur of te koop stellen van een woning of appartement. Het agentschap waarschuwt echter: zodra de nieuwe software beschikbaar is, moet er wel onmiddellijk een EPC aangemaakt worden, en moeten de gegevens daarvan zo snel mogelijk gepubliceerd worden.

Een energieprestatiecertificaat geeft de koper of huurder van de woning een idee over de mate van energiezuinigheid van de woning. Op het certificaat staat een energiescore, die het energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte, per jaar weergeeft, en dat vergelijkt men met het energieverbruik van gelijkaardige woningen. De score wordt uitgezet op een energiebalk, die van groen, via oranje, naar rood gaat. Een score in de groene zone wijst op een zeer energiezuinige woning. Hoe meer de score in de rode zone verzeild geraakt, hoe meer energieverslindend de woning blijkt te zijn, of - om het met de nieuwe termen te zeggen - hoe meer besparingsmogelijkheden er nog zijn? Een energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig en wordt voor een residentieel gebouw opgemaakt door een erkende energiedeskundige A.

Bron: Ministerieel besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord, BS 11 januari 2013.

Zie ook:
?Release van de nieuwe software en bijhorend inspectieprotocol?, Vlaams Energieagentschap.