Wijzigingen premietaks op levensverzekeringen (art. 104-105 PW)

De premietaks op levensverzekeringen bedroeg tot nu toe 1,1% voor levensverzekeringen afgesloten door natuurlijke personen en 4,4% voor levensverzekeringen afgesloten door rechtspersonen. Premies van een pensioenspaarverzekering waren vrijgesteld van de taks.

De premietaks wordt nu verhoogd van 1,1% naar 2% voor verzekeringen die worden afgesloten door natuurlijke personen, behalve voor schuldsaldoverzekeringen die dienen voor het waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden. Voor schuldsaldoverzekeringen die dienen voor andere doeleinden dan het verwerven of behouden van een onroerend goed, gaat de taks wel naar 2%.

Premies van pensioenspaarverzekeringen blijven vrijgesteld van de taks en de premietaks op levensverzekeringen die worden aangegaan door rechtspersonen blijft op 4,4%.

In werking

Premies die betaald worden vanaf 1 januari 2013

Bron: Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012 (art. 104-105 PW)