Fiscus indexeert milieuaftrekken en -verminderingen

In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2013 verschenen de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2014. Als we de nieuwe aftrekken en verminderingen op milieuvlak vergelijken met die van vorig jaar, dan merken we enkele grote verschillen.

Vooreerst werd de federale korting op factuur voor wagens met een CO2-uitstoot ven minder dan 115, of minder dan 105 gram per kilometer geschrapt (oud art. 147 WIB 1992). Die korting wordt aan Vlaamse kant gecompenseerd door een groenere belasting op de inverkeerstelling.
Daarnaast verdwijnt de verhoogde belastingvermindering bij aankoop van een elektrische wagen (art. 145(28), §1, 4de lid WIB 1992). Net als de vermindering voor eigenaars die een oplaadpunt voor elektrische wagens plaatsen bij hun woning (art. 145(28), §3, 2de lid WIB 1992).
Bovendien werden de belastingaftrekken voor de beschermde landschappen en voor de giften het voorbije jaar omgevormd tot belastingverminderingen (oud art. 104, 8°, 107 en 109 WIB 1992).

Hierna volgt een overzicht van de nog relevante geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2014.

Vennootschappen met sociaal oogmerk die als doel hebben; de bescherming van het leefmilieu, het natuurbehoud of de productie van duurzame energie (art. 21, 10° WIB 1992):

Vrijgestelde interesten of dividenden: 190 euro (i.p.v. 180).

Fietsvergoeding (art. 38, §1, 1e lid, 14° en art. 66bis):

Maximumbedrag per kilometer van de vrijstelling voor fietsvergoeding: 0,22 euro (i.p.v. 0,21).

Maximumbedrag voor de aftrek woon-werkverplaatsingen: 0,22 euro (i.p.v. 0,21).

Energiebesparende investeringen of - preciezer - energiesbesparende dakisolatie (art. 145(24), §1, 4e lid):

Maximumbedrag: 3.010 euro (i.p.v. 2.930 euro).

Verhoging wegens zonnepanelen: 900 euro (i.p.v. 880 euro).

Obligaties van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (art. 145(29)):

320 euro (i.p.v. 310).

Giften aan instellingen die zich onder meer bezighouden met leefmilieu of landschapszorg (art. 145(33), §1, 4°, 1ste lid, i), j) en l) en art. 145(33), §1, 4°, 4de lid):

Minimumbedrag om recht te hebben op de belastingvermindering: 40 euro (datzelfde bedrag gaf vorig jaar recht op een belastingaftrek).

Maximumbedrag: 376.350 euro (vorig jaar: 365.950 euro onder het stelsel van de belastingaftrek).

Uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen (art. 145(36), 3e lid):

37.640 euro (vorig jaar: 36.600 euro onder het stelsel van de belastingaftrek).

Belastingkrediet voor investeringen in octrooien en vaste activa ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën die geen invloed hebben op het milieu of die de negatieve invloed op het milieu beperken (art. 201, 6de lid en art. 292bis, §1, 3de lid):

Maximumbedrag: 158.670 euro (i.p.v. 154.280);

Totale bedrag overgedragen krediet: 634.680 euro (i.p.v. 617.140);

investeringsaftrek bij overdracht naar belastingkrediet: 466.670 euro (i.p.v. 453.780) en 1.866.700 euro (i.p.v. 1.815.110).

En tot slot nog het uitdovende regime van de lage-energiewoning (oud art. 145(24), §2, 7e lid):

Eigenlijke lage-energiewoning: 450 euro (i.p. 440);

Passiefwoning: 900 euro (i.p.v. 880); en

Nulenergiewoning: 1.810 euro (i.p.v. 1.760).

Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing in aanslagjaar 2014.

Bron: Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. ? Aanslagjaar 2014, BS 22 januari 2013.

Zie ook:
Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. ? Aanslagjaar 2013, BS 18 januari 2012.