Oud KB over handelspraktijken wordt opgeheven

Een KB van 20 december 2012 heft ?het koninklijk besluit van 14 april 1975 inzake de titels bedoeld in artikel 38, 1 tot 3, van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken' op.

Want dit KB uit 1975 is gebaseerd op de oude Handelspraktijkenwet van 14 juli 1971. Bovendien is de tekst ook achterhaald door recente Europese regels, zoals de dienstenrichtlijn. Op dit moment vormt de Wet op de Marktpraktijken het algemeen kader voor handelspraktijken en consumentenbescherming.

De ?titels die recht geven op terugbetaling of prijsvermindering' die in het KB van 1975 aan bod komen, zijn titels die worden aangeboden bij de aanschaf van een goed of een dienst en die recht geven op een terugbetaling van de prijs (of een deel daarvan). Ook titels die recht geven op een onmiddellijke korting op de prijs van een product vallen onder die noemer.

Het opheffings-KB van 20 december 2012 treedt in werking op 17 januari 2013. Dat is de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

Bron: Koninklijk besluit van 20 december 2012 tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 april 1975 inzake de titels bedoeld in artikel 38, 1 tot 3, van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, BS 17 januari 2013

Zie ook:
Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010 (Wet op de Marktpraktijken)