Ook interestbonificatie op groene lening zonder geregistreerde aannemer

Particulieren die een lening aangaan om bepaalde energiebesparende investeringen te kunnen uitvoeren in hun woning, hebben recht op een belastingvermindering én op een rentekorting van 1,5%. Eén van de voorwaarden voor die interestbonificatie is dat de werken uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Maar de verplichte registratie is al een tijdje afgeschaft en dus moet die voorwaarde geschrapt worden.

De verplichte registratie van de aannemer werd afgeschaft op 1 september 2012, maar de federale regering staat hier toe dat men al niet meer met een geregistreerde aannemer werkt sinds 1 januari 2011.

Opgelet! Het regime van de interestbonificatie voor groene leningen is - of liever wás - een tijdelijk regime. De interestbonificatie geldt alleen voor leningen die werden afgesloten tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011, en dan nog alleen voor de volgende energiebesparende investeringen:

vervanging van een oude stookketel of onderhoud van een stookketel;

installatie van een systeem voor waterverwarming door middel van zonne-energie;

plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie en in elektrische energie;

plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking;

plaatsing van dubbele beglazing;

isolatie van daken, muren en vloeren;

plaatsing van een warmteregeling op een installatie voor centrale verwarming (thermostatische kraan of kamerthermostaat met tijdsinschakeling);

laten uitvoeren van een energieaudit van de woning.

Merk op dat sommige investeringen - zoals de plaatsing van dubbele beglazing en het aanbrengen van dak-, vloer- of muurisolatie,? - sinds aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) geen recht meer geven op een belastingvermindering, maar nog wel op een interestbonificatie.

Bron: Koninklijk besluit van 11 januari 2013 tot wijziging van [het] koninklijk besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven, BS 29 januari 2013.

Zie ook:
Economische herstelwet van 27 maart 2009, BS 7 april 2009 (art. 2-6 van de Relancewet).