Zijn koffiepads verpakkingen die onder de Verpakkingsrichtlijn vallen?

De grens tussen wat wél, en wat geen verpakking is, blijft vaag. Vandaar dat de Europese Commissie van beide soorten, extra voorbeelden opneemt in de Verpakkingsrichtlijn.

3 criteria

De Europese Verpakkingsrichtlijn legt geharmoniseerde regels op voor verpakkingen en verpakkingsafval. Europa wil verpakkingsafval zoveel mogelijk voorkomen, zonder dat de vrije concurrentie wordt verstoord. En dus is het van het grootste belang dat de lidstaten het eens zijn wát verpakkingen zijn, en wat níet. De verpakkingsrichtlijn zelf beschouwt als een verpakking, alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van goederen -van grondstoffen tot afgewerkte producten - over het gehele traject van producent tot gebruiker of consument.

De richtlijn vult deze omschrijving aan met 3 criteria. Van elk criterium worden enkele voorbeelden gegeven in bijlage. En het zijn die voorbeelden die de Commissie nu aanvult, om verdere discussie uit te sluiten.

Eerste criterium : nog andere functies

Artikelen worden als verpakkingen beschouwd als zij aan de definitie voldoen, ongeacht of zij ook andere functies vervullen. Tenzij het artikel integraal deel uitmaakt van het product en het artikel nodig is om het product tijdens zijn levensduur te bevatten, te ondersteunen of te bewaren, en alle elementen bedoeld zijn om samen gebruikt, verbruikt of verwijderd te worden.

Zo is een bonbondoos een verpakking, maar een theezakje is dat niet.

Volgens de nieuwe richtlijn zijn ook de volgende artikels verpakkingen:

verzendzakjes voor catalogi of tijdschriften, met een catalogus of tijdschrift erin;

papieren bakvormpjes voor muffins of andere kleine cakejes, wanneer die aangeboden worden met een cakeje erin;

kleerhangers die samen met het kledingstuk verkocht worden;

capsules voor dranksystemen die na gebruik leeg achter blijven;

navulbare stalen flessen voor diverse soorten gas (niet: brandblussers);

enzovoort.

Zijn echter géén verpakkingen:

de kleerhanger van hiervoor, wanneer hij apart verkocht wordt;

koffiecapsules voor dranksystemen, foliezakjes met koffie en koffiepads van filterpapier die samen met de gebruikte koffie worden weggegooid;

printerpatronen;

oplosbare zakken voor detergenten;

enzovoort.

Tweede criterium: ontworpen om ter plaatse gevuld te worden

Artikelen die ontworpen werden of bedoeld zijn om op het verkooppunt gevuld te worden, en wegwerpartikels die in gevulde toestand verkocht worden of die ontworpen zijn of bedoeld zijn om in het verkooppunt gevuld te worden, worden als verpakkingen beschouwd, mits zij ook werkelijk een verpakkingsfunctie hebben.

Zo zijn krimpfolies, wegwerpbekers en draagtassen, verpakkingen.
Maar roerstaafjes, wegwerpvorken en wegwerpmessen zijn dat niet.

Zijn ook verpakkingen:

kunststoffolies ter bescherming van kleren die gereinigd werden in een wasserij.

Zijn dan weer geen verpakkingen, maar producten:

inktpapier, dat apart verkocht wordt;

papieren bakvormen voor grote cakes en andere voedingsmiddelen, die apart verkocht worden; en

papieren bakvormpjes voor muffins of andere kleine cakejes, die los verkocht worden, zonder cakeje.

Derde criterium: bijbehorende elementen

De componenten van een verpakking en de bijbehorende in de verpakking verwerkte elementen, worden beschouwd als een onderdeel van de verpakking waarin ze verwerkt zijn.

De bijbehorende elementen die aan een product hangen of eraan bevestigd zijn en die een verpakkingsfunctie hebben, worden eveneens als verpakkingen beschouwd. Tenzij zij integraal deel uitmaken van het product en alle elementen bedoeld zijn om samen verbruikt of verwijderd te worden.

Zo zijn labels die aan een product hangen, verpakkingen, en vormen nietjes een deel van de verpakking.

Een mechanische molen die geïntegreerd is in een niet-navulbaar recipiënt, gevuld met een product, is eveneens een deel van een verpakking (bv. een wegwerpkruidenpotje met een schroefdop die het kruid maalt bij gebruik).

De nieuwe richtlijn zegt tot slot dat radiofrequente-identificatielabels niet beschouwd worden als verpakkingen in toepassing van het derde criterium.

De lidstaten moeten deze voorbeelden vanaf 30 september ten laatste volgen.

Bron: Richtlijn 2013/2/EU van de Commissie van 7 februari 2013 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Verpakkingsrichtlijn), Pb.L. 8 februari 2013, afl. 37.