Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer per spoor

De tariefverhoging die de NMBS jaarlijks doorvoert op 1 februari heeft ook dit jaar geen impact op de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten van de werknemers die naar het werk sporen, tenzij het gaat om een ?derdebetalersregeling'.

Werkgeverstussenkomst

De CAO nr. 19octies heeft de werkgeverstussenkomst in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer (trein-, tram-, metro- of busabonnementen) voor woon-werkverkeer op 1 februari 2009 opgetrokken van gemiddeld 60% naar gemiddeld 75%. Deze cao heeft een suppletief karakter. Gunstigere sectorale regelingen zijn dus mogelijk.

De NMBS heeft haar tarieven de vorige jaren aangepast zonder dat de werkgeverstussenkomst voor die jaren gewijzigd werd. Ook nu is dat het geval. Dit betekent dat de werkgeverstussenkomst voor 2013 gemiddeld 71,20% bedraagt. Met reële percentages tussen 67,40% en 74,60%. Maar de verplichte tussenkomst blijft ongewijzigd.

Traditioneel wordt de tabel met de bijdragen van de werkgevers in de prijs van de treinkaarten voor 1e of 2e klas vervangen. Ook nu wordt een nieuwe tabel ingevoegd in het KB van 28 juli 1962 dat de betaling van de werkgeversbijdrage regelt.

Maar het KB van 11 februari 2013 dat op 27 februari 2013 verschenen is, treedt in werking op 1 februari 2012. Dat is ook logisch want het gaat hier om de bijdragen voor 2012! Die zijn nu pas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Derdebetalersregeling

De werkgever kan uiteraard verder gaan dan de verplichte tussenkomst. De zogenaamde ?derdebetalersregeling' maakt kosteloos woon-werkverkeer per spoor mogelijk voor werknemers van wie de werkgever voor 80% of meer tussenkomt in de abonnementskosten. De werkgever betaalt zijn bijdrage rechtstreeks en de Staat betaalt de werknemersbijdrage. De werknemer zelf hoeft dus niets te betalen bij de aanschaf van zijn vervoersbewijs.

In dit geval heeft de prijsaanpassing van de NMBS wel gevolgen voor de werkgeversbijdrage. De tariefverhoging heeft ook een impact op de terugbetaling van andere vervoerskosten.

Bron: Koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden, BS 27 februari 2013

Zie ook:
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers