Notaris zendt rangregeling zelf naar bestand van berichten (art. 61 DB Justitie)

Gerechtsdeurwaarders en notarissen die - in het kader van een beslag - het pv over de evenredige verdeling of de rangregeling hebben opgesteld, kunnen die informatie toezenden aan het centraal bestand van berichten. Dit van zodra de verdeling definitief is vastgesteld. Tot nu had de notaris die directe bevoegdheid niet. Hij moest de informatie op het betrokken bericht van beslag in het bestand van berichten laten vermelden. Hij gaf daarvoor een opdracht aan de titularis van het bericht.

Deze nieuwe regel kadert in de maatregelen die de werklast binnen Justitie moeten doen verminderen. Een KB zal nog de precieze regels vastleggen voor de toezending.

De nieuwe regel treedt in werking op 1 september 2013. Maar een KB kan een vroegere inwerkingtreding vastleggen.

Bron: Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013 (art. 61 DB Justitie)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 1390quinquies