Wetgever sleutelt aan consultatierecht bestand van berichten (art. 63 DB Justitie)

De groep ontvangers die het centraal bestand van berichten kan raadplegen, breidt uit. De manier waarop de schuldbemiddelaars het bestand kunnen consulteren, verandert. En alle magistraten kunnen voortaan het bestand consulteren. Andere belangrijke nieuwigheid is dat de voorzitters en griffiers van de rechtbank van koophandel een algemeen consultatierecht krijgen.

Ontvangers

Voortaan kunnen ook de ontvangers van Douane en Accijnzen het centraal bestand van berichten raadplegen. Dit voor de berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. Tot nu hadden enkel de ontvangers van de Directe Belastingen en van de Administratie BTW, Registratie en Domeinen een consultatierecht.

Verder krijgen ook de gewestelijke ontvangers, het personeel van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst en de provinciale- en gemeenteontvangers een consultatierecht.

Het consultatierecht is wel beperkt tot de berichten die betrekking hebben op een persoon waartegen een invorderingprocedure ten gronde of bij wijze van beslag loopt.

Schuldbemiddelaars

Schuldbemiddelaars behouden hun consultatierecht. Aan de inhoud ervan verandert er niets. Wel aan de manier waarop. Schuldbemiddelaars die geen advocaat, gerechtsdeurwaarder of notaris zijn, konden zich tot nu rechtstreeks tot de griffie van de betrokken rechtbank van eerste aanleg wenden. Maar dat verandert nu. Voortaan verloopt hun consultatierecht via de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders. Aan de manier waarop schuldbemiddelaars die advocaat, gerechtsdeurswaarder of notaris zijn, verandert er niets. Hun consultatierecht verloopt via hun beoepsorgaan.

Ter herinnering. Schuldbemiddelaars kunnen in het bestand de berichten consulteren die opgemaakt zijn op naam van de verzoeker-schuldenaar en op naam van de mensen die met hem een gemeenschap of een onverdeeldheid delen.

Alle magistraten en griffiers

Alle magistraten, griffiers en rechters in handelszaken en sociale zaken kunnen alle berichten (beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling én protesten) raadplegen op naam van een of meer van de betrokken partijen.

Tot nu konden alleen de beslagrechters, de rechters van de arbeidsrechtbank en de griffiers dat doen.

Algemene opzoeking

Opvallende nieuwigheid is trouwens dat de voorzitters en de griffiers van de rechtbanken van koophandel een algemene of globale opzoeking kunnen doen in het bestand van berichten. Dus niet op naam van een bepaald persoon, maar wel raadplegingen via algemene zoekcriteria. Men kan bv. zoeken op de ondernemingen met een bepaald aantal beslagen in een welbepaald arrondissement. Via dat algemene opzoekingsrecht wordt het bestand van berichten een nuttige werkinstrument voor de diensten voor handelsonderzoeken.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 1 september 2013. Maar een KB kan een wel een eerdere datum vastleggen.

Bron: Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013 (art. 63 DB?Justitie)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 1391