Rechtskader voor mobiele satellietdiensten in ons land

In de praktijk is het BIPT bevoegd om machtiging te verlenen aan operatoren die mobiele satellietdiensten willen aanbieden in ons land. Maar onder Europese druk stemde ons land toch een aanvullend regelgevend kader. Het KB van 11 februari 2013 zegt met name wat moet verstaan worden onder mobiele satellietsystemen. Het beperkt de termijn waarbinnen een grondstation autonoom mag werken, zonder de satelliet. En het legt de operatoren een jaarlijkse heffing op.

Mobiele satellietdiensten

Mobiele satellietdiensten (mobile satellite services of MSS) zijn elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende voorzieningen die radiocommunicatiediensten leveren:

tussen een mobiel grondstation en één of meerdere ruimtestations;

tussen mobiele grondstations, via één of meer ruimtestations; of

tussen een mobiel grondstation en één of meer complementaire grondcomponenten die op vaste lokaties worden gebruikt.

Elk mobiel satellietsysteem omvat ten minste één ruimtestation.

Via MSS kan men bijvoorbeeld hogesnelheidsinternet, interactieve televisie of noodcommunicatie tussen risicobedrijven en de overheid aanbieden.

Verplichte dekking

Elke MSS-dienst moet minstens 50% van de Belgische bevolking, en minstens 60% van het Belgische grondgebied bestrijken tegen 13 juni 2016.

De diensten mogen andere radiocommunicatiediensten niet storen.

Het BIPT bepaalt welke concrete diensten mogen aangeboden worden in ons land. De operator moet daarvoor een dossier indienen.

Het KB herneemt verder nog enkele bepalingen uit de Europese beschikking; zoals het verbod op een langdurige autonome werking van een vast grondstation.

Goed voor de Staatskas

MSS-operatoren die actief zijn in ons land, betalen administratieve bijdragen in uitvoering van het koninklijk besluit op de elektronische-communicatiediensten en B-netwerken. Zij betalen daarnaast ook een jaarlijkse heffing van 1.500 euro per complementaire grondcomponent. Bij een dringende ingebruikneming van een complementaire grondcomponent wordt de heffing zelfs verviervoudigd.
Alle bedragen uit het KB zijn gekoppeld aan de index.

Vanaf 18 maart

Dit koninklijk besluit treedt 10 dagen na publicatie in werking. Het KB zet de Europese beschikkingen 2009/449 en 626/2008 om in Belgisch recht, omdat ?de Europese Commissie blijkbaar een specifieke tenuitvoerlegging verwacht?. Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) heeft ons land en enkele andere achterblijvers namelijk aangemaand om snel met wetgeving te komen, waardoor mobiele satellietdiensten kunnen ingevoerd worden in de hele EU.

Aangezien het aanbieden van mobiele satellietdiensten in essentie een grensoverschrijdende activiteit is, besliste de Europese Unie in 2008 om de selectie en de machtiging van MSS-operatoren in de 2 GHz-band op Europees vlak te organiseren. De lidstaten hoefden enkel hun wetgeving daarop af te stemmen. In 2009 wees de Commissie, de Europese markt toe aan het Ierse Solaris Mobile Limited en het Britse Inmarsat Venture Limited.

Bron: Koninklijk besluit van 11 februari 2013 betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren, BS 8 maart 2013.