Vanaf april nieuw formulier voor ?Bijzondere btw-aangifte 629'

Vanaf 1 april 2013 kunnen ?Bijzondere btw-aangiften 629' elektronisch worden ingediend via Intervat. Om hiermee rekening te houden, werd het aangifteformulier aangepast. Het model vormt de nieuwe bijlage III bij het KB nr. 1 van 29 december 1992.

De bijzondere aangifte 629 richt zich tot personen die geen periodieke btw-aangiften indienen, maar wel schuldenaar zijn van de btw op basis van artikel 51 §1, 2° en §2 van het Btw-wetboek. Hoewel ze de mogelijkheid krijgen om de aangiften 629 elektronisch in te dienen, vormt het geen verplichting. Het nieuwe aangifteformulier geldt ook wanneer ze kiezen voor een papieren aangifte.

Bron: Koninklijk besluit van 4 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 8 maart 2013.

Zie ook
Btw-wetboek (art. 51 en art. 53ter).
Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992. (Bijlage III)
Persbericht FOD Financiën ?Toevoeging nieuwe module "Bijzondere btw-aangifte 629" vanaf begin april 2013'.