Formele aanpassing KB over tewerkstelling van langdurig werkzoekenden

Een KB van 24 januari 2013 heeft de methode aangepast die men gebruikt om de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen te berekenen bij onvolledige kwartaalprestaties. Tegelijk zorgde de tekst voor aangepaste doelgroepverminderingen voor mentors, en jongere en oudere werknemers.

Globaal genomen zijn die aanpassingen in werking getreden op 1 januari 2013. En nu wordt het KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, aangepast aan de nieuwe situatie.

Concreet betekent dit dat men in artikel 13 van dat KB een verwijzing inlast naar het nieuwe punt 3bis van artikel 18, eerste lid van het KB van 16 mei 2003 dat de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen regelt. Verder blijft de tekst ongewijzigd. Het gaat om een opsomming van de voorwaarden waaraan de werkzoekende moet voldoen.

Het punt 3bis werd ingevoerd door het genoemde KB van 24 januari 2013. Het is dan ook logisch dat de aanpassing van het KB van 19 december 2001 retroactief in werking treedt op 1 januari 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, BS 13 maart 2013

Zie ook:
? Artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, BS 12 januari 2002
? Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 6 juni 2003
? Koninklijk besluit van 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 4 februari 2013