Eenheidsprijs voor gratis elektriciteit in 2013

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) laat weten dat de eenheidsprijs voor gratis elektriciteit dit jaar 21,20567 eurocent per kWh bedraagt, btw inbegrepen. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen het tarief 21,96541 eurocent per kWh bedroeg.

In Vlaanderen heeft elke huishoudelijke verbruiker jaarlijks recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. En dat geldt ook voor mensen die in een appartementsgebouw, een serviceflat of een studentenhuis wonen en geen officiële elektriciteitsmeter hebben. De afnemer moet wel op het adres gedomicilieerd zijn.

Elk gezin heeft dus jaarlijks recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Het gaat om een basishoeveelheid van 100 kWh per gezin. Daarbovenop komt voor elk gezinslid nog 100 kWh. De gezinssamenstelling op 1 januari is het referentiepunt.

Let op! Het gezin mag niet meer gratis elektriciteit krijgen dan het verbruikt (of netto van het elektriciteitsnet afneemt).

Wie alleen woont heeft in 2013 recht op 200 kWh of 42,41 euro. Samenwonenden zonder kinderen krijgen dit jaar 300 kWh of 63,62 euro.

De gratis elektriciteit wordt verrekend op de jaarlijkse eindfactuur. De energieleverancier vermenigvuldigt het aantal gratis kWh met de eenheidsprijs. Dat is de gewogen gemiddelde kWh-marktprijs voor huishoudelijke verbruikers. Voor 2013 bedraagt die 17,5254 eurocent per kWh.

Het financieel voordeel voor een gezin met twee kinderen bedraagt dit jaar dus 106,03 euro, namelijk: (500 kWh gratis elektriciteit) x 17,5254 eurocent/kWh x 1,21 btw.

De leverancier die op 1 april 2013 elektriciteit levert aan een huishoudelijke afnemer moet de gratis kWh toekennen op de eerste afrekening na 1 mei 2013. De verrekening gebeurt op de eindfactuur onder de vermelding ?korting gratis elektriciteit'.

Bron: Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. Vastlegging eenheidsprijs voor gratis elektriciteit voor het jaar 2013

Zie ook:
? Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt. Vastlegging eenheidsprijs voor gratis elektriciteit voor het jaar 2012, BS 8 maart 2012
? Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (art. 4.4.1 van het Energiebesluit)