Turtelboom geeft duiding bij strengere voorwaarden om Belg te worden

Sinds 1 januari 2013 is het een stuk moeilijker om Belg te worden. Vreemdelingen moeten ?onbeperkt verblijfsrecht' hebben in ons land, een landstaal kennen én geïntegreerd zijn. Justitieminister Annemie Turtelboom geeft de parketten en ambtenaren van de burgerlijke stand via een omzendbrief van 8 maart 2013 meer duiding bij de nieuwigheden.

Het is een lijvig document geworden waarin zowel ?de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken' als de uitvoeringsbesluiten van 14 en 17 januari worden toegelicht.

Het gaat daarbij onder meer over de nieuwe definitie ?wettelijk verblijf', de principes en de procedures voor de toekenning van de Belgische nationaliteit en het verlies van de Belgische nationaliteit. Turtelboom gaat in het bijzonder dieper in op de rol van de parketten en de ambtenaren van de burgerlijke stand. Ze haalt ook een aantal praktische voorbeelden aan.

Ze benadrukt dat alle verzoeken en verklaringen ingediend vóór 1 januari 2013 moeten worden behandeld volgens de oude bepalingen. Dat betekent dat een verklaring die werd ingediend voor 1 januari 2013 die in het geval van een negatief advies van het parket, niet aan de rechtbank van eerste aanleg is voorgelegd binnen de wettelijk vereiste termijn, automatisch zal worden omgezet in een naturalisatieverzoek. Daarnaast moeten de verklaringen tot herkrijging van de Belgische nationaliteit die werden ingediend bij een ambtenaar van de burgerlijke stand tussen 14 en 31 december ontvankelijk worden verklaard. De dossiers kunnen echter pas vanaf 1 januari 2013 behandeld worden. De verklaringen tot herkrijging die bij de Belgische diplomatieke overheden zijn ingediend vanaf 14 december 2012, moeten onontvankelijk worden verklaard.

De omzendbrief van 8 maart 2013 vervangt, voor de verklaringen en verzoeken ingediend vanaf 1 januari 2013, de vorige omzendbrieven van 25 april 2000, van 20 juli 2000 en van 25 mei 2007.

Bron: Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 14 maart 2013.

Zie ook
Wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 14 december 2012.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 21 januari 2013.
Koninklijk besluit van 21 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst, BS 30 januari 2013.
Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984, BS 12 juli 1984. (WBN)