Elektronische leurkaart komt er op 1 april

Vanaf 1 april 2013 zullen de ondernemingsloketten alleen nog elektronische ?leurkaarten? afleveren. Deze beveiligde machtiging, type identiteitskaart, bevat een QR-code die onder meer de KBO-gegevens van de ondernemer weergeeft. De oude papieren machtigingen kunnen nog tot en met 31 maart 2014 worden omgeruild.

Geen papieren machtigingen meer

Vanaf 1 april 2014 zijn de papieren machtigingen of zogenaamde ?leurkaarten' voor het verkopen van goederen en diensten buiten de handelsvestiging niet meer geldig. Ambulante handelaars zoals huis-aan-huisverkopers en marktkramers moeten dan beschikken over een elektronische kaart.

Die beveiligde machtiging heeft het 1DI formaat, type identiteitskaart, en is gemaakt uit duurzaam materiaal wat vervalsen of namaken moeilijker maakt. Nieuw is ook de QR-code (Quick Response) op de kaart. Door de code te scannen met een smartphone krijgt een controleur onmiddellijk toegang tot de databank ambulante handel. Die databank is gekoppeld aan de KBO waardoor de situatie van de onderneming en de houder in real time kan worden weergegeven.

De elektronische leurkaart vormt dan ook een belangrijke schakel in de strijd tegen fraude in de sector van de ?ambulante activiteiten'. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de papieren machtigingen die momenteel in omloop zijn, niet of niet meer geldig zijn.

Overgangsperiode

De ondernemingsloketten zullen de elektronische kaarten afleveren vanaf 1 april 2013. Ondernemers met een oude, papieren machtiging kunnen die tot en met 31 maart 2014 omruilen. Ze betalen daarvoor wel 13 euro (incl. btw) aan het ondernemingsloket. De papieren machtigingen blijven geldig tot aan hun vervanging, zij het uiterlijk tot 1 april 2014.

In werking?

Het KB van 11 maart 2013 treedt in werking op 1 april 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 11 maart 2013 tot invoering van een elektronische drager voor de machtigingen ambulante activiteiten, BS 25 maart 2013.

Zie ook
Wet van 21 januari 2013 houdende dringende bepalingen inzage K.M.O.'s, BS 11 februari 2013.
Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, BS 29 september 2006.
Artikel 15, §1 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, BS 30 september 1993.