Minimumgezinspensioen zelfstandigen en werknemers even hoog

Goed nieuws voor gepensioneerde zelfstandigen. Hun minimumgezinspensioen gaat omhoog en wordt gelijkgeschakeld met dat van gepensioneerde werknemers.

Vanaf 1 april 2013 zal een gepensioneerde zelfstandige met een loopbaan van 45 jaar een minimumgezinspensioen ontvangen van 16.636,77 euro per jaar. Op maandbasis gaat het om 1386,40 euro. Het basisbedrag - zonder indexeringen - stijgt van 12.398,32 euro naar 12.608,39 euro.

Voor wie geen volledige loopbaan heeft, wordt het bedrag proportioneel verminderd.

Met die verhoging bedraagt het minimumgezinspensioen voor zelfstandigen nu evenveel als dat voor werknemers. Voor alleenstaande zelfstandigen verandert er echter niets. Daar blijft er voorlopig nog steeds een kloof met het minimumpensioen voor alleenstaande werknemers.

Het KB van 12 maart 2013 treedt in werking op 1 april 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 12 maart 2013 tot wijziging van artikel 131bis , § 1septies , van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 25 maart 2013.

Zie ook:
Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, art. 131bis