Hogere verkeersboetes vanaf 2 april

Vanaf 2 april 2013 stijgen de onmiddellijke inningen voor verkeersovertredingen met 10%.

Bij een overtreding van de eerste graad (vb. richtingaanwijzer niet gebruiken) int de politie nu 55 euro i.p.v. 50 euro. Een overtreding van tweede graad (vb. niet dragen van veiligheidsgordel of door het oranje rijden) kost een verkeersovertreder 110 i.p.v. 100 euro. Wie een overtreding van derde graad begaat (vb. door het rood rijden) betaalt 165 euro, 15 euro meer dan vroeger.

Ook de boetes voor overtredingen van vierde graad stijgen; en dat tot 330 euro. Vandaag is dat nog 300 euro. Let op, bij overtredingen van vierde graad is onmiddellijke inning voor inwoners van België uitgesloten. Dat is ook het geval wanneer de totale som bij onmiddellijke inning meer dan 330 euro (voorheen 300 euro) bedraagt.

Wie dronken (bij ademanalyse een alcoholconcentratie van minstens 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveloaire lucht of bij bloedafname minstens 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed) telt voortaan 150 i.p.v. 137,5 euro neer bij onmiddellijke inning. Dit bedrag wordt niet meegerekend voor het maximumbedrag van 330 euro voor onmiddellijke inning.

De geïnde som voor buitenlanders aan wie één of meerdere overtredingen ten laste worden gelegd, mag maximum 825 euro bedragen. Tot op vandaag was dit 750 euro. Wanneer het uitsluitend gaat om meerdere overtredingen van eerste of tweede graad wordt de maximumsom beperkt tot 385 euro (voorheen 350 euro).

Voor snelheidsovertredingen zijn er geen wijzigingen. Wegpiraten betalen bij onmiddellijke inning nog steeds 50 euro voor de eerste 10km uur te snel. Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, in een schoolomgeving, woonerf en erf wordt die 50 euro telkens met 10 euro verhoogd voor elke bijkomende km/u te snel. In alle andere gevallen wordt die 50 euro verhoogd met 5 euro per bijkomende km/u te snel.

De hogere boetes waren gepland voor 1 maart. Maar omdat de ICT-dienst van de federale politie er niet tijdig in slaagde om de nieuwe tabellen op de politie-pc's te installeren, kregen verkeersovertreders een maand respijt.

Het KB van 28 maart 2013 met de hogere bedragen is op 2 april 2013 in het Staatsblad verschenen en treedt ook op die dag in werking.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2013 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten aan de verhoging van de opdeciemen, BS 2 april 2013.

Zie ook
Koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, BS 31 december 2003.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968. (wegverkeerswet; art. 34 § 1).