Hogere huursubsidies door indexering

Op 1 mei 2013 stijgen de huursubsidies voor woonbehoeftige huurders met 15%. De verhoging is het gevolg van een indexering.

Huursubsidies eerste 6 jaar

De geïndexeerde basistegemoetkoming bedraagt dan

115 euro per maand voor de eerste twee jaar vanaf de inschrijvingsdatum;

92 euro per maand gedurende het derde en vierde jaar; en

69 euro per maand tijdens het vijfde en zesde jaar.

Momenteel kunnen kansarme huurders nog rekenen op respectievelijk 106,5, 85,2 en 63,9 euro per maand. Die bedragen gelden al sinds 1 mei 2009.

Huursubsidies volgende 3 jaar

Na het zesde jaar volgt een inkomenscontrole. Huurders van wie het inkomen boven de drempel van 14.550 euro gestegen is, verliezen de huursubsidie. Ze ontvangen wel nog een jaarlijks forfait gedurende 3 jaar. Dat bedraagt vanaf 1 mei 414 euro. Tot dan geldt een forfait van 383,4 euro.

Huurders die hun financiële situatie niet konden verbeteren, behouden nog drie jaar de subsidie van 69 euro per maand. Op dit moment is dat 63,9 euro. De huursubsidie vermindert niet als de aanvrager minstens 65 jaar oud is of als hij een persoon is met een handicap.

Nieuwe indexering in 2015

In 2015 worden de wettelijke basisbedragen van 60, 80, 100 en 360 euro opnieuw geïndexeerd op basis van de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. In principe gebeurt dat immers tweejaarlijks.

Opgeheven

Op 1 mei 2013 wordt het MB van 25 mei 2009 met de huidige geïndexeerde basisbedragen opgeheven.

Bron: Ministerieel besluit van 29 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer, BS 15 april 2013.

Zie ook
Ministerieel besluit van 25 mei 2009 betreffende indexatie van de bedragen van de tegemoetkoming in de huurprijs, BS 5 juni 2009.
Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, BS 9 maart 2007.