Vroedvrouwen hebben beroepsgeheim (art. 6 DB Gezondheid)

Vroedvrouwen kunnen bepaalde onderzoeken uitvoeren. Tot nu was er geen regeling omtrent de mededeling van de resultaten van die onderzoeken aan de huisarts van haar patient of aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt. Dat verandert nu. De vroedvrouw is - net als de specialist en de tandheelkundige - gebonden aan het beroepsgeheim.

Concreet mogen vroedvrouwen enkel met goedkeuring van de patiënt de resultaten van hun onderzoeken aan de huisarts van de patiënt meedelen.
Wanneer de adviserend geneesheer van het ziekenfonds in het kader van zijn controleopdracht vraagt naar de resultaten van het onderzoek, bezorgt de vroedvrouw - net als de twee andere groepen zorgverstrekkers - in principe een kopie van het onderzoeksprotocol. Maar ze kan wel - indien ze dat nodig vindt - eerst de instemming van de patiënt hiervoor vragen.

Deze nieuwe regeling treedt in werking op 8 april 2013.

Bron: Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 (art. 6 DB Gezondheid)

Zie ook:
ZIV-wet, art. 74