Ook voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen in bankkaartvorm worden uitgereikt. De nieuwe modellen 3 (voor alle voertuigcategorieën) en 36 (alleen voor voertuigen categorie B) liggen vast.

Net als de rijbewijzen in bankkaartmodel zijn de voorlopige rijbewijzen op een aantal manieren beveiligd tegen vervalsing. Zo zijn de bestanddelen van de kaart optisch dood, werden optisch variabele elementen gebruikt die bescherming bieden tegen het kopiëren of vervalsen van de foto en heeft de kaart een specifieke beveiligingsondergrond. De referentiekleur van de nieuwe kaarten wordt ?Pantone hushed violet'. Op de kaarten staat uitdrukkelijk dat wie 2 keer faalt in het praktisch rijexamen, eerst de nodige praktische lessen moet volgen vooraleer hij aan een nieuw praktisch examen mag deelnemen. De voorlopige rijbewijzen model 3 bevatten ook de naam en de voornaam van de eerste en tweede begeleider. Zowel de rijbewijzen van model 3 als model 36 blijven geldig tot uiterste geldigheidsdatum die erop vermeld is.

De nieuwe kaarten zijn ook duurder. Voor de afgifte betaal je 20 euro, 11 euro meer dan de papieren versie. Dat bedrag betaal je ook bij de afgifte van een ?nieuw voorlopig rijbewijs'. Vanaf 1 oktober 2013 wordt immers geen duplicaat, maar een ?nieuw voorlopig rijbewijs' uitgereikt in geval van verlies, diefstal, beschadiging, wanneer de foto niet meer gelijkend is of bij verandering van begeleider. Indien nodig worden de gegevens m.b.t. de begeleiders, de uiterste geldigheidsdatum en eventuele opmerkingen overgenomen. De datum van afgifte van het eerste voorlopige rijbewijs voor dezelfde categorie wordt als opmerking vermeld. De voorwaarde om sinds minder dan 3 jaar geslaagd te zijn voor het theoretische examen (of ervan vrijgesteld te zijn) is niet van toepassing in deze gevallen. De afgifte geeft ook geen aanleiding tot het ingaan van een nieuwe stageperiode.

Er moet geen retributie worden betaald bij de vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of rijbewijs voor de categorieën AM, A, B, B+E of G om redenen van medische of psychische geschiktheid (met uitzondering voor bestuurders van voertuigen van categorie A, B, B+E bij vervoersdiensten).

Bron: Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs, BS 19 april 2013.

Zie ook
Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.
Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, BS 14 juli 2006.
Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, BS 10 mei 2007.