Prijsdalingen om tot goedkoopste geneesmiddelen te behoren

De prijs of vergoedingsbasis van een aantal geneesmiddelen daalt vanaf 1 mei 2013. Op die manier kunnen die geneesmiddelen tot de ?groep van goedkoopste geneesmiddelen' behoren.

We vinden een heel pak dalingen terug in hoofdstuk I (vergoedbaar voor de indicaties op de bijsluiter).

Ook in hoofdstuk II-B zijn prijsdalingen te noteren. Bij de statines (§ 10000), de protonpompinhibitoren vergoedbaar in categorie B (§ 20000), de protonpompinhibitoren vergoedbaar in categorie C (§ 30000), de inhalatiecorticosteroïden bij astma (§ 50500), de leukotrieënreceptorantagonisten bij astma (§ 51000) en de inhalatiecorticosteroïden bij chronisch obstructief longlijden (§ 60600).

En ook in hoofdstuk IV-B (met vergoedingsvoorwaarden) zijn er verschillende prijsdalingen.

De farmabedrijven laten vrijwillig hun prijzen zakken. Door de daling kunnen de betrokken geneesmiddelen deel blijven uitmaken van de beperkte lijst met goedkoopste geneesmiddelen. Apothekers zijn verplicht om bij een voorschrift op stofnaam te kiezen uit de goedkoopste geneesmiddelen.

Het nieuwe MB van 16 april 2013 treedt in werking op 1 mei 2013.

Bron: Ministerieel besluit van 16 april 2013 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, BS 19 april 2013.