Bijzondere voeding bij gluten- en graanmeelallergie vergoed

Mensen met een gluten- of gliadine-allergie krijgen voor hun bijzondere voeding voortaan een vergoeding van 38 euro per maand. Hetzelfde geldt bij een graanmeelallergie zonder glutenallergie. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Aanvragen bij ziekenfonds

De ziekteverzekering kent de vergoeding voor de bijzondere voeding bij een gluten-, gliadine- of graanmeelallergie niet zomaar toe.

De behandelende specialist ? dat kan een specialist voor inwendige geneeskunde, een pneumoloog of een kinderarts zijn ? dient een vergoedingsaanvraag in bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Dat gebeurt met een specifiek formulier.

Voorwaarden

Op dit aanvraagformulier bevestigt de specialist dat er sprake is van een allergie en dat voldaan is aan de specifieke medische voorwaarden voor die diagnose. Er moeten zich bv. bepaalde allergische symptomen voordoen na het eten van voedingsmiddelen met gluten of graanmeel. Er moet een bewezen sensibilisatie voor gluten/gliadine of graanmeel aanwezig zijn. En een glutenvrij of graanmeelvrij proefdieet gedurende vier weken moet zorgen voor een bewezen klachtenvrijheid in geval van acute reacties (bv. anafylaxie) of tot een verbetering met meer dan 50% bij chronische klachten (bv. eczeem).

In bepaalde twijfelgevallen moet er een perorale provocatietest gebeuren.

De specialist begeleidt de patiënt bij het volgen van een aangepast dieet.

Machtiging

De vergoedingsmachtiging van de adviserend geneesheer geldt voor maximaal 24 maanden.

Ze kan verlengd worden, telkens voor nieuwe perioden van hoogstens 24 maanden. Verlenging gebeurt op gemotiveerd verzoek van een van de specialisten, maar kan ook op vraag van de huisarts.

Voor die verlengingsaanvraag is er een aangepast formulier. Daarop vermeldt de arts dat het nodig blijft om een aangepast dieet te volgen. En de patiënt verklaart op erewoord dat hij zijn dieet zorgvuldig heeft gevolgd en dat verder strikt zal doen.

Vergoeding

Patiënten krijgen voor hun bijzondere voeding 38 euro per kalendermaand. De pseudocode is 753815. De tegemoetkoming wordt betaald vanaf de maand waarin de adviserend geneesheer akkoord is gegaan.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 21 maart 2013 treedt in werking op 1 januari 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 21 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, namelijk voor bepaalde producten voor bijzondere voeding, BS 19 april 2013.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artikel 34 , 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, namelijk voor bepaalde producten voor bijzondere voeding