Loonplafonds werkloosheidsuitkeringen opgetrokken

Vanaf 1 april 2013 worden de loonplafonds voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen met 2% opgetrokken, met uitzondering van het grensbedrag dat men gebruikt bij werkloosheid met bedrijfstoeslag. Hiervoor past men voortaan een nieuw grensbedrag toe.

Verzekeringsprincipe

De sociale partners hebben beslist om het verzekeringsprincipe binnen de werkloosheidsverzekering te versterken door de loonplafonds voor de berekening van de uitkeringen met 2% te verhogen, behalve voor de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Bedoeling is om de uitkeringen vanaf 1 april 2013 welvaartsvaster te maken.

De sociale partners hebben daarover een deelakkoord gesloten en de regering heeft dit ontwerpakkoord uitgevoerd in een KB van 10 april 2013. Het wijzigings-KB past het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 aan. Bij de bepaling van het bedrag van de daguitkering wordt het gemiddeld dagloon van de werknemer namelijk maar tot een bepaald grensbedrag in aanmerking genomen. En die grensbedragen worden nu opgetrokken.

Grensbedragen

Vanaf 1 april 2013 gelden volgende basisbedragen:

Grensbedrag A: 62,6191 euro per dag (voordien: 61,3913 euro per dag).

Grensbedrag B: 67,0098 euro per dag (voordien: 65,6959 euro per dag).

Grensbedrag C: 71,8976 euro per dag (voordien: 70,4878 euro per dag).

Grensbedrag AX: 61,8461 euro per dag (voordien: 60,6334 euro per dag). Dit grensbedrag geldt voor de berekening van de uitkering voor werknemers die jeugd- of seniorvakantie nemen.

Grensbedrag AY: 61,2564 euro per dag (voordien: 60,0553 euro per dag). Dit grensbedrag geldt voor de berekening van de uitkering voor alleenwonende werknemers tijdens de tweede vergoedingsperiode, indien ze geen anciënniteitstoeslag krijgen.

Grensbedrag AZ: 60,6334 euro per dag. Dit grensbedrag is nieuw en geldt voor de berekening van de uitkering voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en voor werklozen die een aanvullende vergoeding voor ontslagen bejaarde grensarbeiders krijgen.

Het nieuwe grensbedrag AZ is lager omdat de sociale partners beslist hebben om hier geen verhoging met 2% door te voeren. Voordien paste men bij ?brugpensioen' het grensbedrag AX toe.

Index

De verhoogde basisbedragen in het Werkloosheidsbesluit moeten aangepast worden aan de index. Dit betekent:

Grensbedrag A: 82,6259 euro per dag

Grensbedrag B: 88,4194 euro per dag

Grensbedrag C: 94,8689 euro per dag

Grensbedrag AX: 81,6059 euro per dag

Grensbedrag AY: 80,8278 euro per dag

Grensbedrag AZ: 80,0058 euro per dag

Logischerwijs neemt men ook een verwijzing naar het nieuwe grensbedrag AZ op in:

het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;

het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.

Overgang

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2013. Maar de bestaande grensbedragen blijven gelden voor de werknemers die vóór die datum uitkeringen genoten. Dit tot op de dag voorafgaand aan deze waarop de berekeningsbasis van de uitkering herzien wordt.

Toch zijn er een paar uitzonderingen:

1/ Voor werknemers met een gemiddeld dagloon dat op 31 maart 2013 minstens gelijk was aan het toen geldende grensbedrag C, wordt vanaf 1 april 2013 rekening gehouden met het gemiddeld dagloon dat gelijk is aan het nieuwe grensbedrag C.

2/ Voor werknemers met een gemiddeld dagloon dat op 31 maart 2013 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag B, wordt vanaf 1 april 2013 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon binnen de loonschijf waarin het nieuwe grensbedrag B gelegen is.

3/ Voor werknemers met een gemiddeld dagloon dat op 31 maart 2013 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag A, wordt vanaf 1 april 2013 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon binnen de loonschijf waarin het nieuwe grensbedrag A gelegen is.

4/ Voor alleenwonende werknemers die op 31 maart 2013 in de tweede vergoedingsperiode zitten, die geen anciënniteitstoeslag krijgen, en die een gemiddeld dagloon hebben dat overeenstemde met het toen geldende grensbedrag AY, wordt vanaf 1 april 2013 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon binnen de loonschijf waarin het nieuwe grensbedrag AY gelegen is.

5/ Voor werknemers met een gemiddeld dagloon dat op 31 maart 2013 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag AX, wordt vanaf 1 april 2013 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon binnen de loonschijf waarin het nieuwe grensbedrag AX gelegen is.

Bron: Koninklijk besluit van 10 april 2013 tot wijziging van de artikelen 111 en 131ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en van artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de welvaartvastheid, BS 22 april 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (Werkloosheidsbesluit)
? Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 8 juni 2007
? Koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, BS 11 december 1992