Onderzoeksrechter hoort slachtoffer op eenvoudig verzoek

Elk slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelt in een strafprocedure, kan voortaan op eenvoudig verzoek minstens eenmaal gehoord worden door de onderzoeksrechter die met de zaak belast is. Door die bepaling uitdrukkelijk toe te voegen aan het Wetboek van Strafvordering wil de wetgever slachtoffers een betere plaats in het proces geven. De bijzondere commissie ?Seksueel misbruik' heeft immers vastgesteld dat het slachtoffer nog steeds niet ?op volstrekte voet van gelijkheid' wordt behandeld als de andere partijen die in de strafprocedure zijn betrokken.

In het wetboek wordt ook bepaald dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling de opmerkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde hoort indien het daartoe beslist. En dat ongeacht of het toezicht op de regeling van de rechtspleging wordt gevorderd door een partij of het openbaar ministerie.

Dit onderdeel van de wet van 14 december 2012 treedt in werking op 2 mei 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, BS 22 april 2013.

Zie ook
Wetsvoorstel tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Carina Van Cauter, Karine Lalieux, Marie-Christine Marghem, e.a.), Parl. St. Kamer 2012, nr. 53K2275/001.
Wetboek van Strafvordering (art. 63 en art. 235bis §4).