Nieuw aanvraagformulier voor bodemattest

Ovam rekent momenteel een retributie aan van 34 of 135 euro voor het behandelen van een aanvraag van bodemattest. Beide bedragen worden op 1 juni 2013 geïndexeerd. En omdat de retributiebedragen vermeld worden op het aanvraagformulier voor een bodemattest, moet ook dat formulier gewijzigd worden.

Vanaf 1 juni 2013 betaalt u:

50 euro voor een bodemattest voor een kadastraal perceel of een niet-kadastraal perceel, zoals een spoorweg of straat; en

200 euro voor een attest voor een deel van een kadastraal perceel.

De vaststelling van het nieuwe modelformulier is op 18 april 2013 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Maar het nieuwe model staat vandaag pas online. Het moet vanaf 1 juni gebruikt worden.

Het nieuwe formulier bevat nog enkele kleine aanpassingen, zoals een verwijzing naar het nieuwe ministerieel besluit dat het nieuwe modelformulier vastlegt.

Het nieuwe formulier vermeldt nog steeds het oude Ovam-rekeningnummer, en niet het IBAN-nummer.

Bron: Vaststelling van modelformulier voor aanvraag van een bodemattest, BS 18 april 2013 (vaststelling van het nieuwe model)

Zie ook:
?Aanvraag van een bodemattest? (oude model)