Nieuwe modellen voor aanvraag (voorlopig) rijbewijs

Op 1 mei 2013 treden de nieuwe regels voor het motorijbewijs in werking. De huidige rijbewijscategorie A3 wordt dan categorie AM (bromfietsen, scooters, enz.). Daarnaast zullen categorieën A1, A2 en A de huidige categorie A vervangen. Heel wat documenten moeten nog aan de nieuwe regels worden aangepast.

Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, zorgt daarom voor een update van de modellen voor

de aanvraag van een voorlopig rijbewijs categorie A1 ? A2 ? A (bijlage 2 van het MB van 27 maart 1998);

de aanvraag van een voorlopig rijbewijs categorie B ? B+E ? B met code 96 (bijlage 3);

de aanvraag van een voorlopig rijbewijs categorie C1-C1+E-C-C+E-D1-D1+E-D-D+E (bijlage 4);

de aanvraag van een rijbewijs (bijlage 7);

een attest van aangifte van verlies of diefstal ? aanvraag om een hernieuwing (bijlage 8);

de aanvraag van een internationaal rijbewijs (bijlage 9);

een attest voor het bekomen van een rijbewijs waarvan de geldigheid beperkt is tot bepaalde categorieën (bijlage 10);

de aanvraag tot omwisseling van een rijbewijs (bijlage 11);

een attest voor het bekomen van een rijbewijs beperkt tot perioden buiten het weekeinde en feestdagen (bijlage 14);

de verklaring van instemming tot het overmaken van persoonlijke gegevens en keuze van instelling (bijlage 15);

een attest voor het bekomen van een rijbewijs waarvan de geldigheid beperkt is tot het besturen van motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot (bijlage 16);

het getuigschrift van onderricht ? bekwaamheidsattest (bijlage 13-2 van het MB van 30 maart 2005).

De nieuwe modellen gelden vanaf 1 mei 2013.

Bron: Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot wijziging van bepaalde modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, BS 29 april 2013.

Zie ook
Ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.
Ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, BS 29 april 2005.
Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.