Geen Antwerps handje meer boven Ekers wapenschild

Het ?wapen' van het district Ekeren bestaat uit een wapenschild met daarboven een zilverkleurig handje. Dat handje wijst op een verbondenheid met Antwerpen. Maar net als de meeste Antwerpse districten, laat Ekeren het handje vallen. Het nieuwe wapen bestaat alleen nog uit een wapenschild, zonder buitenversierselen. Het schild is in lazuur (blauw), met daarop ?drie ketels van goud'.

Terzelfder tijd worden de slippen van de Ekerse districtsvlag geknipt. Vlaggen met driehoekige punten aan het uitwaaierende gedeelte zijn nu eenmaal duurder dan rechthoekige vlaggen, zonder punten. Bovendien verdwijnt de ?E' van Ekeren uit het vlaggenbeeld. De huidige combinatie van lange blauwe, en korte gele strepen laat immers toe om in de Ekerse vlag de letter ?E' te zien. De nieuwe vlag krijgt echter twee even lange banen van blauw en geel. Op het blauw staan ?drie ketels van geel'.

De wijzigingen komen er na een versoepeling van het decreet van 27 april 2007. Dat decreet verplichte de districten oorspronkelijk om een vlag met slippen te kiezen, en om een verwijzing naar de stad Antwerpen op te nemen in hun wapen.

Het ministerieel besluit dat het nieuwe districtswapen en de nieuwe districtsvlag van Ekeren bekrachtigt, verscheen op 30 april in het Belgisch Staatsblad. Bij het besluit hoort een bijlage met een afbeelding van het nieuwe wapen en de nieuwe vlag, maar die bijlage werd vergeten? De afbeeldingen van het oude wapen en de oude vlag werden eerder wél gepubliceerd.

Bron: Ministerieel besluit van 21 maart 2013 houdende bekrachtiging van het districtraadsbesluit waarbij het wapen en de vlag van het district Ekeren worden vastgesteld, BS 30 april 2013.