Elektronische handtekening in kader van sociale zekerheid krijgt bewijskracht (art. 51 DB Gezondheid)

In het kader van de sociale zekerheid gaan dagelijks heel wat documenten rond. Soms gebeurt dat nog op papier, vooral omdat er onduidelijkheid is over de bewijskracht van elektronische documenten. De wetgever lost dit probleem nu op - specifiek voor de sector van de sociale zekerheid: een handtekening die geplaatst is met de elektronische identiteitskaart wordt gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening. Meteen is ook het probleem van de bewijskracht van dergelijke documenten opgelost. Zij hebben dezelfde bewijskracht als documenten die met een handgeschreven handtekening zijn ondertekend.

Artikel 51 van de wet van 19 maart 2013 treedt in werking op 8 april 2013.

Bron: Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 (art. 51 DB Gezondheid).

Zie ook:
Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, art. 4/1